OPĆINA MIKLEUŠ Načelnik Milan Dundović: Iza nas je još jedna uspješna godina koju ćemo pamtiti po brojnim projektima, a pred nama je izgradnja kanalizacije

blank

Izgradnja pješačke staze u Četekovcu, energetska obnova zgrade društvenog doma u Mikleušu koji je Općina Mikleuš na korištenje dala Kulturno-umjetničkom društvu “Mikleuš”, vanjsko i unutarnje uređenje Društvenog doma u Mikleušu, zamjena vanjskog dijela stolarije na Mjesnom domu u Boriku, uređenje potkrovlja na objektu NK “Dinamo” Četekovac te uređenje parkirališta na mjesnim grobljima u Boriku i Balincima samo su neki od projekata koje je Općina Mikleuš uspješno odradila u 2019. godini.

– Iza nas je još jedna uspješna godina i pamtit ćemo ju po realiziranim projektima. Kao i svih ovih godina, Općina Mikleuš radi na uređenju komunalne infrastrukture te uređenju objekata u vlasništvu Općine. Naravno, za realizaciju projekata odazivamo se pozivima ministarstava, FZOEU te za sredstva iz Europskih fondova, odnosno prijavljujemo se na iste – kaže načelnik općine Mikleuš Milan Dundović te ističe kako je u 2019. godini nastavljeno i sa zamjenom postojećih žarulja javne rasvjete energetski učinkovitijom LED javnom rasvjetom u naseljima Balinci, Četekovac, Čojlug i dio u naselju Mikleuš.

Osim toga, Općina je radila i na uređenju poljskih putova, kanala i cijevnih propusta.

– Svakako moram spomenuti da uz komunalno poduzeće „Komrad“ Slatina radimo na izradi glavnog projekta kanalizacije i pročistača otpadnih voda. Ishodovana je lokacijska dozvola za oba projekta i u 2020. imat ćemo građevinsku dozvolu nakon čega treba uslijediti početak izgradnje – zaključuje načelnik Dundović.

Uz realizirane projekte, Općina pomaže rad udruga s područja općine i Virovitičko-podravske županije i vjerskih zajednica. Posebno se ističu sufinanciranje rada Dječjeg vrtića “Suncokret” (Područni odjel) i financiranje kupnje klupa za crkvu sv. Terezije Avilske u Mikleušu.

OD SIJEČNJA VEĆE NAKNADE ZA PRVO DIJETE I JEFTINIJI SMJEŠTAJ U VRTIĆU

– U 2020. godini nastavljamo s izgradnjom i uređenjem komunalne infrastrukture. Kao što sam spomenuo, pred nama je jedan od najvećih projekata, a to je početak izgradnje uređaja pročistača otpadnih voda i izgradnja kanalizacijske mreže. U planu je nastavak izgradnje pješačkih staza, uređenje nerazvrstane ceste prema školi u Mikleušu, nastavak zamjene živinih žarulja energetski učinkovitijom LED javnom rasvjetom te uređenje objekata u vlasništvu Općine – ističe načelnik M. Dundović.

Naravno, tu su i sva sufinanciranja od rada udruga, troškova prijevoza učenika srednjih škola koji školu pohađaju izvan VPŽ, sufinanciranje smještaja učenika srednjih škola koji su smješteni u učeničke domove, potpore svim redovitim studentima, naknade za novorođenčad (od 1. siječnja 2020. godine Općina će isplaćivati naknadu u većem iznosu, tj. 3000 kuna za prvo, odnosno 4000 kuna za drugo i svako iduće dijete), sufinanciranje troškova školske kuhinje za djecu čiji roditelji imaju obvezu plaćanja iste, te sufinanciranje rada dječjeg vrtića (od 1. siječnja roditelji će umjesto 280 kuna smještaj u dječjem vrtiću plaćati 250 kuna).

(www.icv.hr, Općina Mikleuš)