TVRTKA VIRKOM Direktorica Margareta Ptiček: Iza nas je uspješna godina, ponosno koračamo u 2020.

Ističući Aglomeraciju Virovitica kao najveći projekt tvrtke Virkom, 2019. godine potpisan je ugovor za radove na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica u vrijednosti 60 milijuna kuna.

U tijeku je izrada dokumentacije, a tijekom prve polovice 2020. godine planira se i sam početak radova na izgradnji novog uređaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

U sklopu projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica” nabavljena je oprema za upravljanje i održavanje sustava javne odvodnje u vrijednosti pet milijuna kuna. Time je tvrtka opremljena novim inspekcijskim vozilom sa svom pripadajućom opremom i strojevima za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju, kombiniranim vozilom za održavanje sustava javne odvodnje, vozilom za prijevoz radnika i opreme, računalnom opremom i slično.

– Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju objekta obrade otpadnih voda od pranja pješčanih filtera vodocrpilišta Bikana Virovitica, čime ćemo smanjiti količine otpadnih voda od pranja filtera koje se ispuštaju u odvodni sustav – otkrila je Margareta Ptiček, direktorica tvrtke Virkom d.o.o.

U sklopu programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. unutar Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” odobren je projekt Sustava odvodnje otpadnih voda naselja Lozan u vrijednosti 9 milijuna kuna, za koji smo tijekom prosinca sklopili ugovor o dodjeli sredstava potpore za izgradnju navedenog sustava odvodnje u naselju Lozan.

ZAPOČETO I DOVRŠENO MNOŠTVO PROJEKATA

U suradnji s Hrvatskim vodama u 2019. godini započeti su sljedeće projekte: “Mjere energetske učinkovitosti u proizvodnom procesu prerade vode na crpilištu Bikana”,
“Rekonstrukcija i dogradnja stanica za podizanje tlaka u visokoj zoni Virovitice” te “Nastavak izgradnje Sustava odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracija Virovitice – Sabirni kolektor Istok – 2. faza”.

– U 2019. godini rekonstruirali smo nekoliko vodoopskrbnih i odvodnih cjevovoda na području grada i prigradskih naselja te distributivnog područja – istaknula je M. Ptiček te dodala kako je spremna sva potrebna dokumentacija za projekt “Aglomeracija Virovitica, Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje” za koji se nadaju što skorijoj objavi poziva za dostavljanje aplikacijskog paketa od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Suhopolju pušten je u rad te je u procesu izdavanja vodopravne dozvole. Sve izlazne vrijednosti efluenta odgovaraju europskim standardima, a obrađeni mulj na uređaju će se kompostirati. Također, u funkciji je stanica za prihvat septika te će se o dinamici dovoza istih na obradu obavijestiti građane na vrijeme.

– Prema Hrvatskim vodama nominirali smo za 2020. godinu nekoliko kapitalnih aktivnosti koje se odnose na nastavak ranije započetih projekata te za Izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gradina – tlačni vod Suhopolje – Gradina, Izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Špišić Bukovica, Ulica Bukovački Vinogradi i Izgradnju uređaja za pročišćavanja tehnoloških voda od pranja filtera i vraćanje u vodoopskrbni sustav Virovitice – dodaje direktorica Virkoma d.o.o.

U suradnji s Općinom Pitomača i tvrtkom Vodakom d.o.o., Virkom je nositelj EU projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača”, za koji je pripremljena sva potrebna dokumentacija te je početkom 2020. godine planirano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Pitomača u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva Europske unije, a cilj mu je unaprjeđenje odvodnje otpadnih voda na području općine. Ukupna vrijednost projekta je 260 milijuna kuna.

(www.icv.hr)