Europski potrošački centar: Predavanje u virovitičkoj knjižnici “Zamke pri online kupovini i na koji način ih riješiti”

- PROMO -

U utorak, 3. ožujka u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica održat će se predavanje na temu: ˝Europski potrošački centar: Zamke pri online kupovini i na koji način ih riješiti?˝. Početak predavanja je 18 sati. Organizatori predavanja su Informacijski centar Europe Direct Virovitica i Razvojna agencija VIDRA u suradnji s Europskim potrošačkim centrom Hrvatska (ECC Croatia, Zagreb) i Gradskom knjižnicom i čitaonicom Virovitica. Predavač će biti Martina Topolovac, viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta – Europski potrošački centar Hrvatska (ECC Croatia, Zagreb).

Cilj predavanja je informirati građane Virovitičko-podravske županije o njihovim pravima kao potrošačima u RH i EU (o pravima i kupovini na internetu te o rješavanju prekograničnih tužbi i sporova). Kao podloga za organizaciju navedenog predavanja je Svjetski dan zaštite potrošača, koji se obilježava svake godine 15. ožujka.
Visoki stupanj zaštite potrošača te educiranost o osnovnim potrošačkim pravima i obvezama, predstavlja jedan od prioritetnih ciljeva svakog civilnog društva.Zbog toga i Europska komisija provodi kampanje povezane sa zaštitom potrošača. Trenutno aktualna kampanja Europske komisije je „IMAŠ PRAVO“ koja ima za cilj informirati hrvatske građane o pravima koja kao potrošači ostvaruju u Hrvatskoj i u ostalim državama članicama Europske unije i traje do proljeća 2020. Kako bi i EDIC Virovitica doprinio širenju informacija o zaštiti potrošača i njihovim pravima kao građanima EU-a, odlučio je organizacijom navedenog predavanjem informirati građane Virovitičko-podravske županije s osnovnim potrošačkim pravima. Ulaz je besplatan. (europedirect-vpz.eu)

23

Povezane vijesti

Skip to content