HZZO pokriva trošak plaće za bolovanje u karanteni, ali mora se paziti na jednu iznimku

- PROMO -

Ako se nađu u situaciji da budu izolirani kao kliconoše, ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini, hrvatski radnici imaju pravo na isplatu pune plaće, i naknada plaće se takvim osiguranicima isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, od prvog dana privremene nesposobnosti za rad, potvrdili su Poslovnom dnevniku danas iz Zavoda.

Kako pojašnjavaju, privremena nesposobnost odnosno spriječenost za rad medicinski je indicirana za osiguranike nad kojima se provode mjere u prevenciji širenja koronavirusa, odnosno kojima je određena samoizolacija kod kuće ili karantena u zdravstvenoj ustanovi od strane nadležnog epidemiologa ili graničnog sanitarnog inspektora rješenjem ili drugim odgovarajućim aktom.

Prema navedenom uzroku, privremena nesposobnost odnosno spriječenost za rad može biti utvrđena dok traje karantena u zdravstvenoj ustanovi odnosno do izdavanja obavijesti o završetku zdravstvenog nadzora od strane nadležnog epidemiologa za osiguranike koji su bili u samoizolaciji kod kuće.

– Napominjemo kako HZZO osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za cjelokupnu zdravstvenu zaštitu u vezi sa zaraznim bolestima za koje je zakonom određeno provođenje mjera za sprečavanje njihova širenja – ističu u HZZO-u.

Međutim, ako karantenu nije odredio nadležni epidemiolog ili granični sanitarni inspektor, već radnici izostaju s radnog mjesta prema nalogu ili u dogovoru s poslodavcem, HZZO neće pokriti njihove plaće.

Ako se pak hrvatski građani nađu u drugoj državi EU na liječenju ili karanteni, vrijede sva uobičajena pravila. Znači, osiguranici HZZO-a u drugim državama članicama EU imaju pravo na svu potrebnu neodgodivu zdravstvenu zaštitu pod istim uvjetima kao i osiguranici države boravka, a na teret HZZO-a. Što se tiče troškova karantene u državama članicama EU, ovisi kako je regulirano u sustavu osiguranja te države. U svakom slučaju HZZO će biti obvezan refundirati sve troškove koje u državi boravka podmiri zdravstveno osiguranje te države sukladno svojim propisima, jer se neupitno radi o neodgodivoj zdravstvenoj zaštiti. (poslovni.hr)

Povezane vijesti

Skip to content