Doznajte koja vas stručna predavanja očekuju u sklopu 25. Međunarodnog sajma Viroexpo 2020

Tradicionalno, organizatori Međunarodnog sajma Viroexpo organiziraju mnoštvo stručnih predavanja koja će se i ove godine održavati u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Donosimo njihov raspored.

Petak, 13. ožujka 2020.

12:00 – 15:00 sati – Kreativna radionica „Korak po korak do dobrog dizajna proizvoda“, doc.dr.sc. Danijela Domljan, Šumarski fakultet Zagreb, dvorana 2-12
17:00 sati – Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu s posebnim osvrtom na pčelarstvo, Ministarstvo poljoprivrede, Svečana dvorana „Viro“

Subota, 14. ožujka 2020.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici
dvorana 1-5 prizemlje

10:15 – 10:30 sati – Problemi u proizvodnji orašastog voća, dr.sc. Adrijana Novak, HAPIH
10:30 – 10:45 sati – Bolesti drva na vinovoj lozi, dr.sc. Dario Ivić, HAPIH
10:45 – 11:00 sati – Neki novi i manje poznati štetnici ukrasnog bilja, dr.sc. Mladen Šimala, HAPIH i Maja Pintar, dipl. ing. agr, HAPIH
11:30 – 12:00 sati – Mogućnosti i budućnost Centra za istraživanje i razvoj mljekarstva – sirane u Virovitici, prof. dr. sc. Samir Kalit, Agronomski fakultet Zagreb
12:00 – 12:30 sati – AgroBioHeat – promicanje rješenja grijanja na agrobiomasu, Lucija Nađ, mag.ing.amb., Zelena energetska zadruga, Zagreb

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici
dvorana 1-6 prizemlje

11:00 – 11:30 sati – Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije u periodu od 2014. do 2019. godine, predstavnik tvrtke Labosan d.o.o. Laboratorij Virovitica
12:00 – 13:00 sati – Porezne aktualnosti u 2020. godini, prof.dr.sc. Ivan Čevizović, ovlašteni porezni savjetnik
13:30 – 14:30 sati – Radionica s osvrtom na ocjenjivanje vina povodom 25. Viroexpa 2020., Franjo Majnarić, predsjednik ocjenjivačke komisije. (viroexpo.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content