Studiraj drvnu tehnologiju u svom kraju: Od jeseni 40 studenata u Virovitici će moći upisati studij za koji poslodavci nude siguran posao po završetku školovanja

Nakon što je Senat Sveučilišta u Zagrebu, od akademske 2020./2021. godine odobrio izvođenje stručnog studija Drvne tehnologije, on će se od ove jeseni izvoditi u Virovitici. Ovoj odluci, prethodilo je potpisivanje Sporazuma Virovitičko-podravske županije i Šumarskog fakulteta u Zagrebu (potpisali su ga virovitičko-podravski župan Igor Andrović i dekan Tibor Pentek).

Tako će preddiplomski stručni studij Drvne tehnologije od iduće jeseni ponovno stanovati u Virovitici. Stručni će studij u prvi semestar moći upisati do 40 studenata. Trajat će šest semestara, a njegovim završetkom, studenti će steći stručni naziv – stručni prvostupnik drvne tehnologije. Studij će se održavati u prostorima Visoke škole u Virovitici, te u Panonskom drvnom centru kompetencija u Virovitici. Nositelj organizacije i izvođenja nastave na stručnom studiju je Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet.

Drvni sektor ima veliku potrebu za visokoobrazovanim stručnjacima tako da velik broj stručnih prvostupnika drvne tehnologije ima svoje mjesto na tržištu rada. Osim toga, završetkom studija prvostupnici imaju mogućnost nastavka studiranja na nekom od diplomskih ili specijalističkih studija Šumarskog fakulteta u Zagrebu ili drugih fakulteta. Više o studijima možete pročitati na
Završetkom preddiplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prema studijskom smjeru: stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica drvne tehnologije.

Stručni studij drvne tehnologije daje temeljna znanja iz širokog područja tehničkih i prirodnih znanosti te stručna znanja i vještine što ih zahtijeva suvremeni razvoj drvnoindustrijskih poduzeća. Drvo je izazovan, raznovrstan i obnovljiv prirodni materijal koji predstavlja važan potencijal hrvatskoga gospodarstva. Uporaba novih tehnologija povećava učinkovitost proizvodnje i čini drvnu struku profitabilnom. Zbog svoje sirovinske osnove Republika Hrvatska ima realne mogućnosti povećanja proizvodnje drvnih proizvoda, sve u cilju povećanja prodaje i izvoza finalnih drvnih proizvoda te smanjenja uvoza finalnih drvnih proizvoda.

Kompetencije: Temelji inženjerstva (matematika, fizika, kemija), osnove poznavanja materijala (anatomija drva, uporaba drva, ostali materijali), osnove tehnoloških svojstava i procesa (tehnološki procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja), računala i primjena računala u proizvodnji (informatika, CAD, CAM, CAP, CIM, NU…), organizacija i ekonomika (integracija znanja za srednji management u poduzećima za preradu drva i proizvodnju namještaja).

Osposobljenost za poslove: Stručni prvostupnik drvne tehnologije bit će osposobljen za vođenje proizvodnje u svim fazama obrade i tehnološkog procesa, za rad u pripremi proizvodnje, planiranju proizvodnje, kontrolu kvalitete proizvoda i proizvodnje. Posebna će znanja imati u primjeni računala u konstruiranju, terminiranju proizvodnje, te uvođenju i programiranju složenih procesa uz podršku računala. Poslovi stručnog prvostupnika drvne tehnologije ne poklapaju se s poslovima prvostupnika i magistara drvne tehnologije.

Pristupnicima na stručnom studiju drvne tehnologije bit će omogućena horizontalna pokretljivost unutar područja biotehničkih znanosti te između europskih sveučilišta s kojima Sveučilište u Zagrebu ili Šumarski fakultet ima potpisan ugovor o suradnji. Studij završava prikupljanjem 180 ECTS bodova odnosno polaganjem svih propisanih ispita, obavljenom stručnom praksom te izrađenim završnim radom u obliku individualnoga pisanog rada. Više o studijima možete pronaći OVDJE.

(vpz.hr, sumfak.unizg.hr)