HZJZ objavio preporuke: Evo kako će izgledati prikupljanje potpisa za kandidature za Sabor

Preporuke se izdaju u svrhu zaštite volontera izbornih sudionika i građana tijekom izbornog procesa u dijelu prikupljanja potpisa birača s obzirom na epidemiološku situaciju bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj. Preporuke se odnose na volontere, građane te ostale osobe koji će sudjelovati u ovome dijelu izbornog procesa.

Preporučuje se da se potpisi prikupljaju prvenstveno na otvorenom prostoru, na štandovima.

Opće zaštitne mjere. Potrebno je izbjegavati dodirivanje lica nečistim rukama. Prilikom kašljanja ili kihanja obvezno je pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ili dezinficirati ruke. Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su OVDJE.

Fizička udaljenost. Tijekom svih aktivnosti prilikom prikupljanja potpisa svi se sudionici moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge osobe, osim ako se radi o članovima istog kućanstva ili osoba koje su uobičajeno u bliskom kontaktu.

Zaštitna oprema. Ako se prikupljanje potpisa ne može organizirati drugačije nego u zatvorenim prostorima, preporučuje se nošenje maski za lice ili medicinskih maski za volontere. Upute o pravilnom korištenju maski dostupne su OVDJE.

Evidencija. Preporučuje se usp ostava sustava vođenja evidencije svih prisutnih osoba radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Evidencija mora sadržavati ime i prezime i OIB.

 

Prostorno-tehnički i sanitarni uvjeti

Vidljive obavijesti i informiranje sudionika. Na vidljivom je mjestu u neposrednoj blizini ili na štandu nužno postaviti informacije o higijenskim postupcima te pisanu uputu o potr ebi dezinfekcije ruku prije i nakon potpisivanja.

Dezinficijens. U neposrednoj blizini ili na štandu nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem). Kad osoba pristupi štandu, volonteri će joj obvezno na ruke nanijeti dezinficijens na bazi alkohola ili drugog sredstva prikladnog za primjenu na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem. Ruke se moraju dezinficirati i nakon davanja potpisa, o čemu brigu vodi volonter.

Kontaktne površine. Posebnu pozornost treba obratiti na površine štandova ko je je potrebno češće dezinficirati, primjerice svakih sat vremena.

Higijena radnog prostora. Postupci za čišćenje, kao i preporučena sredstva za čiš ćenje dostupni su na sljedećim poveznicama:

Bez oboljelih od COVID- 19 OVDJE
Osobe pod sumnjom ili o boljele od COVID-19 OVDJE.

Dozatori i ostali uređaji za dezinfekcijska sredstva. Potrebno je provođenje re dovitih provjera kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje uređaja za dezinfekcijska sredstva. Neispravne jedinice potrebno je brzo popraviti ili zamijeniti.

Odlaganje otpada. U neposrednoj blizini radnog prostora preporučuje se postavljanje kante za otpatke s postavljenim vrećicama i odgovarajućim poklopcima.

 

Organizacija i provedba postupka prikupljanja potpisa

Informiranost volontera i drugog osoblja. Prije početka rada/otvaranja potrebno je educirati volontere i osoblje o svim mjerama koje se provode.

Maksimalni broj osoba u zatvorenim prostorijama. Ako se potpisi prikupljaju u zatvorenim prostorijama, organizatori će najveći broj sudionika koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenim prostorima, uz poštovanje preporučenog kriterija od jedne osobe na 4 m2 i fizičkog razmaka od 1,5 m, odrediti sukladno veličini prostorija objekta.

Raspored sjedećih i stajaćih mjesta. Sjedeća i stajaća mjesta rasporediti tako da budu na međusobnoj udaljenosti od 1,5 metra.

Građani. Pristupanje štandu za prikupljanje potpisa organizirati na način da se zadovoljava kriterij udaljenosti od 1,5 metra između volontera i građana. Ako građani stoje u red u za pristup štandu, potrebno je pridržavati se preporučenog fizičkog razmaka.

Promotivni materijali. Ako se na štandu, osim prikupljanja potpisa, dijele promotivni materijali, preporučuje se da se podjela promotivnih materijala provodi na način da jedan zaduženi volonter dijeli pojedinačne artikle građan ima, održavajući pritom što veću udaljenost i sa što manje kontakta te da učestalije dezinficira ruke.

Potpisivanje.
 Građani obvezno moraju provesti dezinfekciju ruku prije i nakon potpisivanja. Preporučuje se da građani don esu svoje kemijske olovke, što ne isključuje dez infekciju ruku prije i nakon potpisivanja.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Volonteri i drugo osoblje trebaju kod kuće u jutarnjim satima, a prije dolaska u smjenu, izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako im je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), odgađa planiranu aktivnost te se javlja nadležnom obiteljskom liječniku.

 

Dolazak suradnih djelatnika

Suradni djelatnici. Dolazak drugih osoba (npr. pomoćnika, kurira, dostavljača) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave i izmjere temperatu ru. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), odgađa planiranu aktivnost te se javlja nadležnom obiteljskom liječniku.

(koronavirus.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content