Praznik rada čestita vam Zavod za hitnu medicinu

cijenjenim stanovnicima
Virovitičko-podravske županije
čestitamo Praznik rada