Praznik rada čestitaju vam Ceste d.d.

Čestitamo Praznik rada svojim korisnicima usluga, poslovnim partnerima i svem
pučanstvu Virovitičko-podravske županije