U HGK – Županijskoj komori Virovitica predstavljen Program kreditiranja obrtnih sredstava za mikro, male i srednje poduzetnike u poljoprivrednike

U četvrtak, 25. lipnja, HGK – Županijska komora Virovitica i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) organizirali su predstavljanje Programa kreditiranja za mikro, male i srednje poduzetnike u poljoprivredi za obrtna sredstva. Program je predstavio Boris Čagalj, voditelj Područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Slavoniju i Baranju.

Sredstva su namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora u sljedećim organizacijskim oblicima: trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije), obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, zadruga (uključujući proizvođačke organizacije). Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane bolesti COVID-19 u skladu s kriterijima koje je postavilo Ministarstvo poljoprivrede.

Program omogućuje financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a). Nije potrebno osigurati vlastito učešće korisnika kredita, a kamatna stopa iznosi 0,5 posto godišnje fiksno. HBOR će povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja u pravilu najdulje 3 (tri) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit. Minimalni iznos kredita je 190.000 kuna, a maksimalni 1.520.000 kuna.

Opširnije o Programu dostupno je na mrežnoj stranici https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/obrtna-sredstva-za-ruralni-razvoj-krediti-uz-kamatnu-stopu-od-0-5-i-bez-naknada/4018

(HGK ŽK Virovitica)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content