AGLOMERACIJA PITOMAČA Sve je spremno, počinju radovi na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

U veljači ove godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te Ugovor o sufinanciranju za projekt “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača”, ukupnog iznosa više od 262 milijuna kuna.

Veći dio, točnije 71 posto prihvatljivih troškova, odnosno 149 milijuna kuna osigurano je u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” Preostalih 60 milijuna kuna osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i Općina Pitomača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Kako je postupak javne nabave za izgradnju kanalizacijske mreže na području općine Pitomača (Pitomača, Otrovanec, Dinjevac, Grabrovnica, Kladare i Stari Gradac) završio, u kolovozu je potpisan ugovor sa Zajednicom ponuditelja: tvrtkom Brana iz Virovitice i tvrtkom Bistra iz Đurđevca.

-Izuzetno sam ponosan na najveći projekt u povijesti općine Pitomača. Zahvaljujem se apsolutno svima koji su pridonijeli da ovaj projekt završi u Pitomači i da se krene s aglomeracijom koja je zasigurno i jedan od najvećih projekata na području Virovitičko-podravske županije. Još jednom veliko hvala svima koji su pomogli oko ovog projekta – rekao je načelnik općine Pitomača Željko Grgačić.

Ovih dana izvođačima radova je i službeno odobren pristup gradilištu. Odmah su dovezli materijal (kanalizacijske cijevi i šahtovi) koji će ugrađivati u tijeku izvođenja radova. Radovi će započeti u naselju Otrovanec, a zatim i u svim već spomenutim naseljima.

Pitomačka tvrtka Vodakom je 12. studenog poslala obavijest mještanima naselja Otrovanec da su kroz projekt osigurani priključci na vodoopskrbu i odvodnju. Za krajnjeg korisnika, direktni trošak izvedbe priključka na vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu ide na teret navedenog projekta te su korisnici samim time oslobođeni bilo kakvih troškova iskopa, kao i materijala za priključak.

-Konkretno krećemo s radovima u naselju Otrovanec, gdje je predviđena izgradnja nekih 4,5 kilometara gravitacijskog cjevovoda i izgradnja jedne nove crpne stanice. Službeni početak radova bio je 1. listopada, no međutim po fidic inženjeringu sve do današnjeg dana traje dosta taj dio oko birokracijskih stvari, što zapravo još nije vidljivo od radova, ali tijekom ovih dana očekujemo prve radove u obliku šlicanja i iskolčenja trase, a možemo već vidjeti da su u naselju Otrovanec dovezene prve kanalizacijske cijevi i šahtovi koji će biti ugrađeni u toku izvođenja. Predviđeni završetak radova za cjelokupni projekt je 35 mjeseci, a rok je počeo 1. listopada – rekao je direktor tvrtke Vodakom Pitomača Antonio Vidović.

Priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacije) će biti izveden do regulacione linije (međe) odnosno biti će smješten na javnoj površini ispred svakog objekta, na koji će se korisnici priključiti po završenim radovima i ishođenju uporabne dozvole.

Priključak na sustav vodoopskrbe biti će izveden unutar katastarske čestice na kojoj se nalazi objekt, odnosno odmah iza regulacione linije (međe). Za priključak objekta na vodoopskrbnu mrežu predviđen je sav materijal (cijev, ventil, vodomjerno okno, vodomjer i spojnice) te već navedeni radovi iskopa.

Sukladno svemu navedenom, iz Vodakoma mole mještane Otrovanca da im podnesu zahtjev za priključak na sustav odvodnje i vodoopskrbe, kako bi ih mogli evidentirati te nakon toga dati nalog izvođaču za izvođenje radova, a ujedno je to i zakonska obveza.

(www.icv.hr, foto: I. Bedeković)

[g-gallery gid=”613428″]