POLAGANJE DRŽAVNE MATURE S jedinicom iz eseja maturanti više neće moći proći hrvatski

Dok javnost raspravlja o eventualnom zatvaranju škola i prelasku na online nastavu, u sjeni obrazovnog sustava ostaje znatno važnija vijest. Ovogodišnja generacija maturanata, koja će ispite državne mature službeno polagati 1. lipnja sljedeće godine, trebala je pristupiti novoj državnoj maturi. Riječ je o ispitu koji je trebao imati novi sadržaj, a koji je kurikulskim promjenama implementiran u nastavu tijekom velike četverogodišnje kampanje obrazovne reforme, no kada je uspoređen stari i novi sadržaj, a ispiti državne mature za ovu generaciju već pripremljeni, reforma je i službeno doživjela krah jer izmjena u ispitima državne mature i nema – piše vecernji.hr

Izmjena gotovo i nema

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Nema ih ni u izbornim ni u obveznim predmetima, osim u hrvatskom jeziku. A i tamo su izmjene male – uglavnom se odnose na manji popis obvezne lektire i činjenicu da će zbog manje lektirnog sadržaja učenici morati pokazati znatnije razumijevanje pročitanog. Izmjena se dakle odnosi na količinu naslova, ne i na lektirne naslove, pa i ovogodišnja generacija treba biti spremna da će ih u esejskom dijelu ispita dočekati “Antigona”, “Posljednji Stipančići”, “Zločin i kazna”, “Hamlet”, “Nora”, “U registraturi”, kao i pjesme Cesarića i Matoša. To su naslovi koje itekako dobro moraju iščitati i razumjeti.

Baš kao ni lani, ni ove godine nema govora o potencijalnoj odgodi mature. Centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja iznova će prilagoditi nekoliko scenarija za pisanje ispita, ovisno o epidemiološkoj slici i nadajući se lanjskom ishodu – kada za vrijeme državne mature nije bilo žarišta ni proboja virusa među pristupnicima.

Prema sada poznatom rasporedu i planu polaganja ispita državne mature, jedan od izbornih predmeta, engleski, pisat će se u prvom tjednu provedbe državne mature, točnije 4. lipnja u 9 sati, bez obzira na to koju razinu ispita učenici izabrali. Druga dva obvezna predmeta rezervirana su u četvrtom tjednu lipnja – matematika, i viša i osnovna razina ispita, pisat će se 21. lipnja u 9 sati. Za taj ispit na višoj razini učenici će na raspolaganju imati 180, a na osnovnoj razini 150 minuta. Test iz hrvatskog jezika piše se 24. lipnja i učenici za njega imaju 100 minuta, a esejski dio ispita iz hrvatskog na rasporedu je 25. lipnja i za njega maturanti imaju 160 minuta. Upravo esejski dio ispita pokazuje temeljna znanja iz jezika pa ovogodišnja generacija mora biti spremna na potencijalnu odluku ministra Radovana Fuchsa da se upravo tome dijelu ispita vrati važnost.

Prvi rezultati 13. srpnja

Podsjetimo, bivša ministrica Blaženka Divjak odlučila je ukinuti prag na esejskom dijelu ispita, čime su i rezultati državne mature prividno bili nešto bolji nego proteklih generacija, no planiramo li doista školstvu vratiti ikakvu važnost, onda se na državnoj maturi iznova mora uvesti prag na esejskom dijelu ispita. Štoviše, u vremenu kada se on ukinuo stručnjaci su upozoravali na mnoge štete koje iz takvog snižavanja kriterija mogu proizaći, tim više što su generacije koje su na esejskom dijelu ispita imale prag morale iznova na državnu maturu jer upravo su tu ostvarivale najlošije rezultate.

Službene odluke o povratku kriterija na eseju – tj. da više nije moguće iz esejskog dijela ispita dobiti jedinicu, a iz testa pozitivnu ocjenu da bi se prošao hrvatski jezik na maturi – još nema, ali doznajemo da ministar Fuchs o tome itekako razmišlja. Time državnu maturu želi održati kao jedinu nekoruptivnu mjeru upisa na visokoškolske institucije, pri čemu su svi maturanti jednaki – jedino im je mjerilo ostvareni uspjeh na ispitu državne mature.

Ovogodišnja generacija maturanata od 7. do 17. lipnja pisat će izborne predmete. Iako tek od 1. prosinca do 15. veljače mogu prijavljivati ispite i razine, sudeći prema prošlim generacijama, među izbornim predmetima najviše se bira fizika, koja je ove godine na rasporedu 15. lipnja, i kemija, koja će se pisati 11. lipnja.

Sve je veći interes maturanata i za informatiku, kojoj će maturanti koji je prijave moći pristupiti 10. lipnja u 9 sati i na raspolaganju za rješavanje zadataka imati 100 minuta. Istog dana na rasporedu je i ispit iz psihologije, koji se piše u 14 sati i za koji maturanti na raspolaganju imaju 80 minuta. Među popularnim izbornim predmetima je i biologija, koja se piše 7. lipnja, te politika i gospodarstvo, koju će ovogodišnja generacija maturanata pisati 9. lipnja. U posljednjem, četvrtom tjednu pisanja državne mature uz dva obvezna predmeta na raspored je stavljen i jedan izborni, etika, koja se piše 23. lipnja, a pristupnici na raspolaganju imaju 120 minuta.

Objavu prvih rezultata maturanti mogu očekivati 13. srpnja, a konačna objava uspješnosti ove generacije – koja, iako u znatno težim epidemiološkim uvjetima, za razliku od prošlogodišnje, ide u školu i tako lakše svladava gradivo i bolje se priprema za ispite državne mature jer nije prepuštena samostalnom tumačenju gradiva – bit će 15. srpnja.

(vecernji.hr)