Stožer objavio sve nove mjere: Evo svih detalja

Stožer civilne zaštite objavio je sve nove mjere koje na razini čitave Hrvatske stupaju na snagu u nedjelju, a posebne mjere za Varaždinsku županiju, koja se gotovo potpuno zatvara, već su počele.

Podsjetimo, jučer je u Hrvatskoj je umrlo 57 osoba zaraženih koronavirusom, a zabilježeno je 2958 novih slučajeva.

Nove mjere za cijelu zemlju

– S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti covid-19, sve osobe na području Republike Hrvatske obavezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih epidemioloških mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom odlukom – navode iz Nacionalnog stožera, a odluka stupa na snagu 22. studenoga te se primjenjuje do 15. prosinca 2020., prenosi Index.hr.

Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu na teritoriju cijele Hrvatske su:

 • zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 25 osoba na jednom mjestu;
 • na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 15 osoba;
 • na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 25 osoba, a sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom;
 • na ostalim privatnim svečanostima može biti prisutno najviše 10 osoba;
 • obveza za sve prodavaonice i trgovine da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i strogo pridržavanje ograničenja dopuštenog broja kupaca;
 • obveza za sve prodavaonice, trgovine i trgovačke centre da za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca ( sniženja, popusti, predblagdanske nabave i sl.) poduzmu dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog i kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera;
 • obustava rada ugostiteljskih objekata vrste noćni klub, noćni bar i disco bar;
 • obustava rada casina i automat-klubova;
 • obveza za sve ugostiteljske objekte kojima nije obustavljen rad da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem mogućem broju gostiju koji istovremeno mogu biti ugostiteljskom objektu sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i strogo pridržavanje ograničenja dopuštenog broja gostiju;
 • sportska natjecanja mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi natjecatelji i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera;
 • javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22:00 sata;
 • zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22:00 sata do 6:00 sati;
 • obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1.5 metara

Protuepidemijske mjere ne odnose se na:

 • profesionalne umjetničke izvedbe i programe;
 • kino projekcije;
 • vjerske obrede;
 • izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima;
 • sjednice predstavničkih tijela

Na okupljanjima i obredima broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, tako da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu o objekt u kojem se okupljanje ili obred održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.

Organizatori okupljanja obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ili obredu ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Epidemiološka mjera iz točke III. iznimno se ne primjenjuje na okupljanja koja se organiziraju radi obilježavanja blagdana i neradnih dana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj.

Odluka o skraćenju radnog vremena za ugostiteljske objekte

Posebna odluka donesena je za rad ugostiteljskih objekata, koji od sada mogu raditi najduže do 22 sata, osim noćnih klubova i barova, kojima se zabranjuje rad, te ugostiteljskih objekata u Varaždinskoj županiji, koji također ne smiju raditi.

Ugostiteljski objekti kojima nije odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad mogu raditi od 6:00 do 22:00 sata.

Navedeno radno vrijeme odnosi se i na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim za usluge smještaja.

Navedeno radno vrijeme ne odnosi se na ugostiteljske objekte iz skupina “Hoteli”, “Kampovi” i “Ostali ugostiteljski objekti za smještaj”, osim za ugostiteljske objekte drugih skupina koji rade u njihovom sastavu.

Na prijedlog županijskog stožera civilne zaštite, radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga može se za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dodatno ograničiti.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i pripadnici civilne zaštite.

Posebna odluka za Varaždinsku županiju

Posebna odluka donesena je i za Varaždinsku županiju, u kojoj se zatvaraju svi ugostiteljski objekti te zabranjuju kulturna događanja.

Nužne epidemiološke mjere koje se uvode u toj županiji su:

 • zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na otvorenom na kojima je prisutno više od 20 osoba na jednom mjestu;
 • zabrana svih javnih događanja i okupljanja u zatvorenim prostorima;
 • privremena obustava rada svih ugostiteljskih objekata, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane;
 • na vjerskim okupljanjima i obredima u zatvorenim prostorima broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu o objekt bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu;
 • privremena obustava profesionalnih umjetničkih izvedbi i programa, izložbi, sajmova i sličnih manifestacija te kino projekcija;
 • privremena obustava sportskih natjecanja i organiziranih treninga u sportovima u kojima dolazi do fizičkog kontakta  (nogomet, rukomet, košarka i sl.);
 • privremena obustava korištenja sportskih terena, sportskih centara i rekreacijskih centara za sportove i sportske aktivnosti u kojima dolazi do fizičkog kontakta (nogomet, rukomet, košarka i sl.);
 • obustava amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi i programa;
 • obveza za sve prodavaonice i trgovine da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i pridržavanje ograničenja dopuštenog broja kupaca;
 • obveza za sve prodavaonice i trgovine da osiguraju obvezno dezinficiranje ruku kupaca prije ulaska u njihov prostor te da osiguraju dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog;
 • zabranjuju se posjeti korisnicima pružatelja socijalne usluge smještaja za starije i nemoćne osobe te odrasle osobe s invaliditetom;
 • zabranjuju se izlasci korisnika izvan dvorišta objekta pružatelja usluga smještaja starijih i nemoćnih osoba te odraslih osoba s invaliditetom, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima ili drugim opravdanim razlozima kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba;
 • preporuka da se privatna okupljanja ograniče na članove iz najviše dva različita kućanstva;
 • preporuka da se sjednice skupština i vijeća održavaju, kad god je to moguće, putem videokonferencija ili drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu;
 • preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Varaždinske županije da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja;
 • preporuka poslodavcima da organiziraju rad uz što veću međusobnu udaljenost radnika i održavanje minimalnog fizičkog razmaka od najmanje 2 metra;
 • preporuka poslodavcima da obvezno provjetravaju prostorije u kojima se radnici zadržavaju

Posebne odluke i za Osječko-baranjsku županiju, Daruvar i Gospić

Posebne odluke Stožer je donio i za Osječko-baranjsku županiju, Daruvar i Gospić.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za ovo područje. Odluka stupa na snagu 21. studenoga te se primjenjuje do 24. prosinca 2020.

Nužne epidemiološke mjere su:

 • zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnim slučajevima kada je ravnatelj ili druga ovlaštena osoba obavezan napraviti procjenu rizika;
 • provođenje stroge kontrole prilikom ulaska i izlaska iz domova za starije i nemoćne osobe;
 • prijem novih korisnika u domove za starije i nemoćne osobe sukladno uputama županijske epidemiološke službe;
 • na vjerskim obredima u zatvorenim prostorima broj prisutnih se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano 4 m² neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo;
 • preporuka da na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima te kino projekcijama bude prisutno najviše 50 osoba, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo;
 • preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje domova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Grada Daruvara. Mjere se počinju primjenjivati od 21. studenog te su na snazi do 4. prosinca 2020.

Nužne epidemiološke mjere su:

 • odgoda svih društvenih i javnih manifestacija (priredbe, izložbe, znanstveni skupovi, razne manifestacije i sl.) koji se održavaju u zatvorenim prostorima;
 • obustava amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi i programa;
 • obustava iznajmljivanja i drugog korištenja društvenih domova za sve vrste okupljanja;
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost mogu istovremeno ugostiti najviše 15 gostiju, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera;
 • u ugostiteljskim objektima može se u isto vrijeme održavati samo jedno privatno okupljanje ili svečanost s najviše 15 osoba, bez obzira na veličinu prostora i broj sala u ugostiteljskom objektu;
 • ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine “Barovi” do 22:00 sata;
 • obustava sportskih aktivnosti i natjecanja u zatvorenim prostorima, osim za sportske ekipe koje se nalaze u sustavu natjecanja, a natjecanje se ne može održati na otvorenom prostoru;
 • obustava svih rekreativnih treninga i treninga djece do 14 godina, osim za sportske ekipe koje se nalaze u sustavu natjecanja;
 • obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te vjerska okupljanja i obredi;
 • preporuka da se skupštine udruga i vijeća održavaju putem videokonferencija ili drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu;
 • preporuka da se ne organiziraju turističke putovanja i drugi izleti u kojima dolazi do kontakta većeg broja osoba;
 • preporuka da se ne održavaju privatna okupljanja, a ako se održavaju da se ograniče na članove iz najviše dva različita kućanstva.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Grada Gospića koje stupaju na snagu 21. studenoga, a određuju se u trajanju do 4. prosinca 2020. godine.

Nužne epidemiološke mjere su:

 • ograničavanje broja prisutnih osoba na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima, kino projekcijama, vjerskim obredima, izložbama u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima te sjednicama predstavničkih tijela na najviše 50 osoba, kada se održavaju u zatvorenim prostorima;
 • organizatori svih događanja i okupljanja koja su dopuštena obavezni su provoditi pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera;
 • privremena obustava korištenja sportskih dvorana za sportske aktivnosti, osim a sportske ekipe koje se nalaze u sustavu natjecanja;
 • preporuka da se skupštine udruga i vijeća održavaju putem video konferencija ili drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu;
 • preporuka da se ne održavaju privatna okupljanja, a ako se održavaju da se ograniče na članove iz najviše dva različita kućanstva

(index.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content