OPĆINA ČAČINCI Usvojen rebalans za 2020. te donesen prijedlog proračuna za 2021. godinu

blank

Vijećnici općine Čačinci održali su 17. sjednicu Općinskog vijeća. Uz 12 od 14 vijećnika, sjednici su nazočili načelnik Mirko Mališ i njegov zamjenik Alen Jurenac.

Prije početka sjednice vijećnici su minutom šutnje odali počast preminulom čačinačkom liječniku dr. Stevi Vejiću. Među najvažnijim točkama bile su izmjene i dopune općinskog proračuna za 2020. godinu te prijedlog proračuna za 2021.

O izmjenama i dopunama proračuna za tekuću godinu govorio je načelnik Mirko Mališ.

-Ukupni prihodi smanjeni su za 6.841.891 kuna i sada iznose 11.906.478 kuna, dok su rashodi smanjeni za 5.107.725 kuna i sada iznose 13.640.644 kuna. Manje planirani prihodi uravnoteženi su rasporedom viška prihoda iz 2019. godine u iznosu 1.734.166 kuna. Kao najznačajnije razloge donošenja rebalansa izdvojio bih kašnjenje u izgradnji vrtića pa završetak izgradnje planiramo u 2021. godini. Zatim, tu je i izgradnja Staze mirisa bagrema čiju realizaciju također planiramo dovršiti u idućoj godini u kojoj imamo plan i energetsku obnovu zgrada u javnom sektoru budući da u tekućoj godini nije raspisan Javni poziv za istu – rekao je Mališ.

Općina Čačinci izradila je prijedlog Proračuna za 2021. godinu te projekcije proračuna za 2022. i 2023. Najvažnija osnova za izradu prijedloga Proračuna za 2021. godinu te projekcija za sljedeće dvogodišnje razdoblje je razvoj općine kao jedinice lokalne samouprave , poboljšanje uvjeta života mještana općine, izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, komunalno uređenje općine, unaprjeđenje kulture i sporta, briga o djeci, mladima, ali i o stanovništvu treće životne dobi i drugo.

Vijece Cacinci 2

-Prihodi i rashodi planirani su na bazi ostvarenja proračuna 2020. godine. Svi kapitalni rashodi planirani u 2021. godini, planirani su sukladno dokumentaciji koja je napravljena u prethodnim godinama ili je u postupcima izrade, a planira se prijaviti na najavljene natječaje za financiranje bilo iz Državnog proračuna ili EU fondova. Proračun Općine Čačinci za 2021. godinu planiramo u iznosu od 15.038.572 kune, dok su projekcije planirane u iznosima od 16.571.500 kuna i 16.544.200 kuna. U 2021. godini kao najvažniju investiciju izdvojio bih završetak izgradnje i stavljanje u funkciju dječjeg vrtića i početak rada, a za predškolski odgoj ukupno je planirano 2.509.553 kune. Tu su još i modernizacija cesta u iznosu od 1.100.000 kuna, izgradnja nogostupa vrijednosti investicije 600.000 te izgradnja energetske obnove zgrada i društvenih domova po raspisivanju javnog poziva, s vrijednošću od 1.890.000 – kaže načelnik Mališ.

Odluke o rebalansu i prijedlogu novog proračuna jednoglasno su potvrđene. U posljednjoj točci dnevnog reda vijećnici su jednoglasno potvrdili načelnika Mirka Mališa kao člana Upravnog vijeća Javne ustanove Dječjeg vrtića “Lipa”.

(www.icv.hr, vg)