Otvoren trajni javni poziv za financiranje unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Otvoren je trajni javni poziv za financiranje unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pozivom će se financirati projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dječjim vrtićima, omogućit će se i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika (logopeda) s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 300.000.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova.

Iznos potpore po pojedinom projektu iznosi od 500.000 kuna do najviše 6.000.000 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji:

• dječji vrtić

• jedinica lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

– pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića

– razvoj posebnih programa

– jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i stručnih radnika (logopeda) u predškolskim ustanovama, te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani.

Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje”, Investicijskog prioriteta 9.iv “Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa”, Specifičnog cilja 9.iv.2 “Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije”.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 18. siječnja 2021. godine u 9:00 sati.

Više informacija o samom Pozivu možete vidjeti OVDJE.

(www.esf.hr, foto: ilustracija, I. Bedeković)