PROMETNI MASTER PLAN FUNKCIONALNE REGIJE ISTOČNA HRVATSKA Cilj je povećati sigurnost na željezničko-cestovnim prijelazima

- PROMO -

Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska iznimno je važan strateški dokument za gospodarski i prometni razvoj kako predmetne funkcionalne regije, tako i šireg kontaktnog prostora. Kao i svaki strateški dokument i Master plan kao osnovu za definiranje ciljeva i mjera uzima analizu i ocjenu postojećeg stanja. Analiza i ocjena postojećeg stanja zasnivaju se na prikupljanju podataka i korištenju specifičnih znanja stručnjaka kako bi se došlo do odgovarajućih zaključaka temeljem kojih će se, u kasnijim fazama, definirati ciljevi i mjere prijeko potrebne za razvoj prometnog sustava funkcionalne regije Istočna Hrvatska.

POVOLJAN POLOŽAJ

Prema Nacrtu prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska, područje istočne Hrvatske relativno je dobro pokriveno mrežom željezničkih pruga: pruge istočne Hrvatske čine ukupno 28,5 posto željezničke mreže Hrvatske. Svakako je jedan razlog, iako ne i presudan, konfiguracija terena. Pruge na tom području građene su krajem 19. i početkom 20. stoljeća prvenstveno zbog iskorištavanja prirodnih bogatstava ovih krajeva, a tek u dvadesetom stoljeću poprimaju današnju funkciju u prometnom smislu. Promet vlakova na 74 posto željezničkih pruga na području regije regulira se u kolodvorskom razmaku, što znači da se između susjednih kolodvora na istom kolosijeku/pruzi u isto vrijeme smije nalaziti samo jedan vlak, a dopuštenja i odjave (za promet vlakova) daju se putem telekomunikacijskih i signalno-sigurnosnih uređaja. Ukupna građevinska duljina mreže željezničkih pruga na području pet slavonskih županija iznosi oko 744 kilometra, što čini 28 posto ukupne mreže željezničkih pruga HŽ Infrastrukture. Funkcionalnom regijom danas prolaze dva međunarodna željeznička koridora, RH1 i RH3, a od 2020. godine dio pruga se nalazi na novouspostavljenom željezničko-teretnom koridoru Alpe-Zapadni Balkan.

Gledajući željezničke karakteristike ovog područja, može se istaknuti kako su prednosti sljedeće:

– povoljan geoprometni položaj (4 pogranične županije) – tranzitni promet i logistika
– važni željeznički koridori prolaze kroz područje pet slavonskih županija (RH1 i RH3, Alpe Zapadni Balkan)
– veliki propusni kapacitet
– prostorni smještaj službenih mjesta za putnički prijevoz
– povezanost lučke i željezničke infrastrukture.

PRILIKE ZA NAPREDAK

Prilike za napredak željezničkog prometa postoje, a odnose se na modernizaciju željezničke infrastrukture i organizaciju prometa koja može povećati mobilnost građana. Tu su i mogućnost korištenja sredstava iz ESI fondova i programa Europske unije, kao i mogućnost povezivanja s drugim oblicima prometa (intermodalnost i integriranost).

Specifični ciljevi željezničkog prometa na području predmetnih pet županija postavljeni kroz prometni Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska su konkretni. To su: povećati integraciju željeznice u sustavu lokalnog, regionalnog, međuregionalnog i međunarodnog prijevoza putnika i roba; poboljšati kvalitetu željezničkog voznog parka i smanjiti njegov utjecaj na okoliš kroz modernizaciju elemenata sustava (vozila, službenih mjesta, pogona); povećati sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima i službenim mjestima; povećati učinkovitosti upravljanja prometom. Projekt Master plan prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska vrijedan je ukupno 6.618.000 kuna, a prijavila ga je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Nositelj izrade Master plana je Virovitičko-podravska županija, a partneri u izradi su Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija. (foto: M. Rođak)

master plan logaci Custom

Povezane vijesti

Skip to content