Velik uspjeh gimnazijalki Nine Srzić i Lucije Uher-Jerbić na Državnom natjecanju iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna – LIK 2020.

dav

Učenice 2. razreda prirodoslovno-matematičkog smjera sudjelovale su na Državnom natjecanju iz područja vizualnih umjetnosti. Nina Srzić osvojila je prvo mjesto, dok je Lucia Uher-Jerbić bila 9. Na natjecanje je bilo pozvano ukupno 13 sudionika.

– Mentorici Dubravki Sikora smo predlagale prvobitne ideje koje je ona osporila i pomogla nam da pronađemo ideje koje su nas dovele do državne razine. Za vrijeme izrađivanja naših umjetničkih djela glavom su nam prolazile misli o nadolazećem testu iz biologije zbog kojeg se nismo fokusirale na stvarno značenje iza stripova, već smo razmišljale o ispitnom gradivu, a stvaranje nam je pomoglo da se izgubimo iz stvarnog svijeta.

„Novi David“ (Srzić) naslikan je tehnikom olovke i akvarela, dok je „Jesmo li doista Eve?“ (Uher-Jerbić) napravljeno digitalnim putem pomoću programa ‘Fire Alpaca’ – ističu učenice suzdržavajući se od interpretiranja samih djela ostavljajući taj zadatak promatraču.

Natjecanje se sastojalo od dvije kategorije, A – Izložba na temu i B – Pisanje eseja na zadanu temu Umjetnost i čovjek s podtemom Ljudsko tijelo u umjetnosti. U prvom se dijelu natjecanja trebalo izraditi strip likovnim tehnikama crtanja, slikanja ili kombinirano, a bilo je moguće koristiti i digitalne aplikacije za izradu stripa.

Kao početnu točku dobili su sljedeće istraživačke smjernice: Propitivanje ideje ljepote analizom likovno-umjetničkih djela kroz povijest; Utjecaj masovnih medija na pojam ljepote i formiranje identiteta; Uloga tijela u popularnoj kulturi i suvremenoj umjetnosti; Eksploatacija tijela u propagandne svrhe; Uloga tijela u stvaralačkom procesu nastanka umjetničkog djela; Tijelo kao medij za društvenu kritiku i Tijelo koje opaža, doživljava i stvara značenja.

Nakon provedenog istraživanja dobili su zadatke koji su uključivali: istraživanje zadanih ključnih pojmova (kao što su ljudsko tijelo, ideal ljepote, stereotipi, popularna kultura, masovni mediji, strip) i likovnih elemenata te njihov odnos vezan uz prikaz ljudskog tijela u umjetnosti; povezivanje istraživanja s jednom ili više međupredmetnih tema i nastavnih predmeta te ujedno povezivanje istraživačkog pristupa, ideje i likovnog ostvarenja u jedinstvenu cjelinu.

Morali su uskladiti odnos ideje s likovnim tehnikama ili medijima te kreativno realizirati likovne forme temeljene na stvarnosti suvremenog svijeta.

U drugom su dijelu natjecanja pisanjem eseja trebale predočiti istraživanje na zadanu temu i korelaciju s nekim nastavnim predmetima te analizirati vlastiti likovni uradak. Svojim su radovima učenice pokazale potpunu razrađenost i izvrsnu povezanost teme istraživačkog rada i provedbe zadatka, kreativnu primjenu elemenata likovnog jezika, promišljenu, sustavnu i cjelovitu primjenu elemenata stripa te su uspješno postigle da je poruka likovnog djela jasna i nedvosmislena.

Mentorica učenicama do državne razine bila je prof. Dubravka Sikora, a mentor na državnoj razini je bio prof. Tomislav Slavić ponosan na uspjeh učenica.

(www.icv.hr, T. Slavić)