Korak dalje u borbi protiv govora mržnje: Uvodi se strogi protokol za praćenje osoba koje pozivaju na nasilje

foto: PU osječko-baranjska

Vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u javnu je raspravu uputio prijedlog novog Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje koji sadrži obveze, preporuke i smjernice radi suzbijanja takvih zločina koje proizlaze iz međunarodnih, europskih i nacionalnih dokumenata.

Protokol kao “zločin iz mržnje” tretira govor mržnje, prekršaje motivirane mržnjom te kaznena djela počinjena zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Cilj je unaprijediti suzbijanje, progon i statističko praćenje zločina iz mržnje te osigurati djelotvoran i cjelovit rad nadležnih tijela te praćenje rezultata postupaka u takvim predmetima – piše vecernji.hr

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Protokol inzistira na izbjegavanju sekundarne viktimizacije žrtava zločina iz mržnje, poštivanje njihova dostojanstva, obveznu pojedinačnu procjenu žrtava uz institucionalnu pomoć i podršku žrtvama i svjedocima.

Ravnateljstvo policije i policijske uprave pozvane su osobito prikupljati i istraživati podatke o skupinama te njihovim pripadnicima i drugim pojedincima koji u svom djelovanju iskazuju sklonost činjenju zločina iz mržnje. Policija se žurno upućuje na mjesto događaja nakon dojave ili saznanja o zločinu iz mržnje te odmah poduzima mjere i radnje radi trenutačne zaštite i pružanja potrebne zdravstvene i druge pomoći žrtvi te sprečavanja počinitelja u naumu.

Kod kriminalističkog istraživanja poseban je naglasak na utvrđivanju okolnosti na strani žrtve, bilo stvarnih ili pretpostavljenih od počinitelja, koje upućuju da je zločin motiviran nekim od relevantnih oblika mržnje, zatim na posljedicama takvih djela, načinu počinjenja i kvalifikaciji djela. Pri tomu su navedeni određeni indikatori temeljem kojih se nasilni događaj može identificirati kao zločin iz mržnje kao što je pripadnost određenoj skupini, ranija osuđivanost za takva djela, percepcija žrtve i svjedoka, korišteni izrazi rasističke, ksenofobne, ekstremističke i homofobne prirode ili bilo kakve verbalne predrasude na štetu zaštićenih skupina, transparenti, zastave, grafiti, simboli…

(vecernji.hr)