Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska: Doznajte kakvo je stanje “zračnog prometa“ na području pet slavonskih županija

blank

Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska bitan je strateški dokument za gospodarski i prometni razvoj kako predmetne funkcionalne regije, tako i šireg kontaktnog prostora. Kao i svaki strateški dokument, Master plan kao osnovu za definiranje ciljeva i mjera uzima analizu i ocjenu postojećeg stanja. Analiza i ocjena postojećeg stanja zasniva se na prikupljanju podataka i korištenju specifičnih znanja stručnjaka kako bi se došlo do odgovarajućih zaključaka temeljem kojih će se, u kasnijim fazama, definirati ciljevi i mjere prijeko potrebne za razvoj prometnog sustava funkcionalne regije Istočna Hrvatska.
Na području pet slavonskih županija prometuje jedna međunarodna zračna luka ZL Osijek

– Klisa koja se nalazi na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Osim osnovne djelatnosti prihvata i otpreme putnika, robe, pošte i stvari, Zračna luka Osijek pruža trgovinske, ugostiteljske i medicinske usluge, avio-taksi, rent-a-car, opskrbu zrakoplova gorivom te osigurava sve turističke usluge. Osim putničkog i teretnog prometa na Zračnoj luci Osijek obavljaju se i tehnička slijetanja i školovanja pilota, a u planu je i ostvarivanje redovnih linija s europskim “low-cost” prijevoznicima te tehničkih slijetanja nekoliko zrakoplovnih kompanija u svrhu uzimanja goriva na daljim destinacijama (međuslijetanja kod letova iz Europe za azijske i afričke zemlje). Zračna luka Osijek je do pandemije koronavirusa bilježila značajan porast broja putnika i porast broja operacija zrakoplova.

Cilj Zračne luke Osijek je steći status bazne zračne luke za cargo promet kroz potpunu opremljenost za promet svih vrsta roba i preusmjeravanje dijela prometa roba za ovu regiju koja dolazi preko zapadnoeuropskih zračnih luka. Potrebno je privući opće logističke aktivnosti i međunarodno otpremništvo na Zračnu luku Osijek, uspostaviti redovne cargo linije te s cargo operatorima uspostaviti kontinuirane „ad hoc“ linije.

U zračnom prometu realnom je ocijenjena mogućnost iskorištenja postojećih poljoprivrednih uzletno-sletnih površina, prvenstveno iz razloga što je prostor oko lokacija organiziran i korišten sukladno ograničenjima koje zahtijevaju uzletno sletne površine tog tipa, te kao takav može biti osnova za uređenje zrakoplovnih uzletno sletnih površina višeg ranga. Na području funkcionalne regije moguće je uređenje poljoprivrednih, sportskih i sličnih aerodroma za avione i helikoptere, pri čemu se uz sigurnost prometa moraju osigurati i uvjeti zaštite okoliša i kvaliteta življenja u kontaktnim područjima. Na temelju podataka dobivenih iz županijskih prostornih planova izrađena je slika svih postojećih i planiranih zračnih luka i aerodroma na području funkcionalne regije.

NA PODRUČJU VPŽ 12 POLJOPRIVREDNIH AERODROMA

Na području Virovitičko-podravske županije postoji 12 poljoprivrednih aerodroma, a daljnje korištenje aerodroma ovisit će o novom ustroju poljoprivrednih gospodarstava i njihovoj potrebi da koristi zrakoplovstvo u obradi zemljišta. U Požeško-slavonskoj županiji ne postoji infrastruktura zračnog prometa, osim improviziranih poljoprivrednih uzletno-sletnih površina koja se isključivo koriste u poljoprivredne svrhe. Na poljoprivrednim uzletno-sletnim površinama na području gradova Pakraca, Lipika, Pleternice i Kutjeva te općine Čaglin i Velika postoje uvjeti za razvoj sportskog i turističkog zrakoplovstva. Prostornim planom Požeško-slavonske županije planirane su lokacije za smještaj i dva helidroma.
Na području Brodsko-posavske županije postoji 15 poljoprivrednih aerodroma i jedan sportski aerodrom „Jelas“ kod Slavonskog Broda. Dio poljoprivrednih aerodroma ima asfaltnu USS (u zoni oko Nove Gradiške), manji dio ima USS od pijeska, a najveći dio ima travnate USS.

Na području Osječko-baranjske županije, osim međunarodne zračne luke Osijek – Klisa, smještena je i Zračna luka Osijek – Čepin kategorije 2C koja se koristi u sportsko rekreativne svrhe. Dio međunarodne zračne luke Osijek nalazi se i na području Vukovarsko-srijemske županije. U blizini Vinkovaca je tercijarna zračna luka Bok, planirani aerodrom “Bok” kod Vinkovaca (poljoprivredna uzletno sletna površina) i zračno pristanište Sopot, čiji je operator zrakoplovni klub Vrabac, uzletno-sletna površina Borovo u Vukovaru (izmještanje uzletno sletne površine prema III. ID PPVSŽ) te planirani poljoprivredni aerodromi Županja, Drenovci i Račinovci koji su uvršteni u prostorno-plansku dokumentaciju.

Projekt „Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska“ vrijedan je ukupno 6.618.000 kuna, a prijavila ga je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Nositelj izrade Master plana je Virovitičko-podravska županija, a partneri u izradi Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija.

Foto: Zračna luka Osijek

master plan logaci copy Custom