Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora tradicijskim obrtima

Na temelju sporazuma Virovitičko-podravske županije i HOK – Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije o provedbi projekta u svrhu očuvanja tradicijskih obrta na području Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu, Povjerenstvo za dodjelu potpora tradicijskim obrtima objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora tradicijskim obrtima za 2021. godinu.

Pravo na podnošenje prijava odnosno dobivanje potpore imaju obrtnici sa sjedištem obrta na području Virovitičko-podravske županije koji se u radu služe alatima i priborom na način uobičajen od davnina, izrađuju proizvode u malim serijama, a mogu se koristiti i novijim tehnologijama samo u pojedinim fazama rada.

Pod tradicijskim obrtom smatraju se sljedeće djelatnosti: bačvarstvo, bravarija, kovanje, tokarenje, tesanje, restauriranje i ruina izrada namještaja, lončarstvo, izrada i slaganje keramičkih peći, izrada predmeta od keramike, slame i pruća, krznarstvo, graviranje, ruina izrada i popravak obuće i odjeće, tkanje na tkalačkom stanu, prerada i obrada lana i vune, pletenje, izrada autohtonih suvenira, urarstvo (pretežito održavanje i popravci), zlatarstvo (ruina izrada nakita), pismoslikarstvo, užarstvo, izrada glazbala, vlasuljarstvo, klobučarstvo, izrada lutaka i igračaka, knjigovez te druge djelatnosti srodne navedenima.

Potpora se može koristiti za:

– uređenje poslovnog prostora
– nabavu opreme i specifičnih materijala
– promotivne aktivnosti (izlaganje na sajmovima, izložbama i sl.)
– izradu promidžbenih materijala, web stranice i sl.
– certificiranje proizvoda ili usluga.

Najviši iznos potpore po pojedinom tradicijskom obrtu je 4.000 kuna. Uz prijavu obvezno se prilaže i dokumentacija kojom se dokazuje status obrtnika (kopija obrtnice) te namjena za koju će se koristiti odobrena potpora (ponuda, izvornik ili kopija računa).

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu HOK-Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Pavla Radića 3, 33 000 Virovitica, putem e-maila ok.vpz@hok.hr ili dostaviti osobno. Prijava traje sve do iskorištenosti sredstava ili najduže do 31. ožujka 2021. godine.

(HOK – OK VPŽ, foto: ilustracija, arhiva)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content