Održane dvije radionice u sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”

Proteklih mjeseci intenzivirale su se aktivnosti na provedbi projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”, kojem je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a provodi se na području Republike Hrvatske.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije uključena je za sada u izradu 2 Plana upravljanja – Taložnice Virovitičke šećerane (PU 003) i Regionalni park Mura-Drava (PU 007). Sve aktivnosti projekta provode se u skladu s propisanim mjerama Stožera civilne zaštite RH, odnosno putem web platformi. Tako je održana radionica radne skupine za izradu plana upravljanja Taložnicama Virovitičke šećerane, kao i radionica za izradu Plana upravljanja područja Regionalnog parka Mura – Drava.

IMG 1916
foto: virovitica-nature.hr

Na radionicama su sudjelovali članovi radne skupine iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, kao i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Uprave za zaštitu prirode, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Jedinice za provedbu projekata i vanjskog suradnika tvrtke Particip, a za Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i djelatnici javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Osječko-baranjske županije. Na radionicama su predstavnici Javnih ustanova prezentirali svoja područja koja se nalaze u okviru pojedinog plana upravljanja, napravljena je sumarna analiza popunjenih predložaka analize dionika te dogovorene aktivnosti za daljnji rad.

IMG 1924
foto: virovitica-nature.hr

Projekt “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”, odobren u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a u cilju ispunjavanja Specifičnog cilja SC 6iii2: Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000). Implementacija ovog projekta od ključne je važnosti za ispunjavanje obaveza Republike Hrvatske kao članice EU u području zaštite prirode. Planirano trajanje projekta je do kraja 2022. godine. Svrha Projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj.

Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,00 kuna, od čega sufinanciranje EU iz Kohezijskog fonda iznosi 158.522.577,50 kuna.

(virovitica-nature.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content