OPĆINA MIKLEUŠ Na sjednici Općinskog vijeća donesena odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

blank
Foto: icv.hr, ilustracija

U petak, 19. ožujka održana je 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš. Na sjednici je donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Mikleuš, a koje je Programom raspolaganja predviđeno za zakup te Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Mikleuš, a koje je Programom raspolaganja predviđeno za povrat.

Uz navedene Odluke donesena je Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova sustavne preventivne deratizacije na temelju pisanog ugovora te povjeravanju obavljanja  komunalnih poslova usluge skloništa za životinje i sakupljanje lešina životinja na temelju pisanog ugovora.

Obavljanje komunalnih poslova sustavne preventivne deratizacije i usluge skloništa za životinje i sakupljanje lešina životinja na temelju pisanog ugovora, dodijeljeno je na rok od 4 godine.

(www.icv.hr, Općina Mikleuš)