Uprava TVIN-a uputila očitovanje udjeličarima vezano uz prodaju dionica tvrtke

Uprava TVIN-a uputila je svim udjeličarima službeno očitovanje nakon što su zaprimili dva pisma namjere za otkup udjela. Interes za dionicama TVIN-a iskazali su društvo Contorte d.o.o., proizvođač namještaja i grupacija društava GIBI SRL/Eco vir, koja se bavi proizvodnjom obuće.

Budući da su pisma namjere izazvala nedoumice kod malih dioničara, Uprava, predsjednik Radnog vijeća, Nadzorni odbor, predstavnici Sindikata TVIN-a i predsjednik Udruge malih dioničara-udjeličara Tvina održali su u petak, 12. ožujka,  zajednički sastanak na kojemu su donijeli jednoglasno očitovanje o cijeloj situaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Očitovanje prenosimo u cijelosti:

– Poštovani udjeličari, Uprava, Predsjednik Radničkog vijeća, Nadzorni odbor, predstavnici Sindikata TVIN-a, te Predsjednik Udruge malih udjeličara TVIN održali su dana 12. ožujka 2021. godine zajednički sastanak na kojem su jednoglasno odlučili uputiti priopćenje o povredi članka 13 Društvenog ugovora TVIN-a.

TVIN je zaprimio dva pisma namjere za otkup udjela, jedno od društva Contorte d.o.o. (drvna industrija), te drugo od grupacije društva GIBI SRL /Eco vir (proizvodnja obuće). Oba podnositelja pisma namjere nisu udjeličari TVIN-a.

Svaki udjeličar koji želi prodati udio osobi koja nije udjeličar TVINA-a dužan je svoje udjele prvo ponuditi TVIN-u, pa ako TVIN odbije koristiti pravo prvokupa u roku od 30 dana, tada se namjera prodaje stavlja na oglasnu ploču TVIN-a da drugi udjeličari TVIN-a ostvare pravo kupnje u daljnjem roku od 15 dana. Tek ako niti udjeličari TVIN-a ne iskažu interes za otkup udjela, tada se udjeličar može obratit Upravi TVIN-a koja će razmotriti odobrenje za prodaju udjela trećima.

Ističe se da Društveni ugovor izričito zabranjuje Upravi TVIN-a da prihvati prodaju udjela trećoj osobi koja je konkurent TVIN-a (istovjetna djelatnost u drvnoj industriji).

Obavještavaju se udjeličari da svako postupanje protivno gornjoj proceduri čini svaki Ugovor o otkupu udjela NEVAŽEĆIM, dok ste istodobno takvim nevažećim ugovorom zapravo dali i punomoć drugome da u vaše ime glasuje o važnim udjelima za svoj interes, bez da ste za to primili novčanu naknadu, koja iz Ugovora proizlazi.

Upućuju se udjeličari da ako su potpisali takav nevažeći ugovor da obavezno opozovu i PUNOMOĆ koji su dali na način da pristupe u službu udjela TVIN-a (kontakt telefon službe udjela: 033 742 242 odnosno 098 279 845).

(www.icv.hr)