NOVE MJERE Donosimo sve aktualne zabrane i ograničenja u Hrvatskoj, susjednim i ostalim europskim državama

Pandemija koronavirusa utjecala je na promet u cijeloj Europi. HAK Revija na jednom je mjestu okupila sve aktualne zabrane i ograničenja u Hrvatskoj te susjednim i drugim europskim državama.

Nove mjere

Za ulazak u Hrvatsku priznavat će se i brzi antigenski testovi koje međusobno priznaju države EU. Također, moći će se ući s potvrdom o cijepljenju (14 dana nakon druge doze bilo kojeg cjepiva, uz predočenje potvrde) ili preboljenoj bolesti COVID-19, koja će važiti 180 dana. U izuzetke za prelazak granice uvršteni su digitalni nomadi i djeca do 7 godina starosti ako su s roditeljima koji posjeduju potvrdu o preboljenoj bolesti ili cijepljenju.

Od osoba koje posjeduju negativan PCR test ili brzi antigenski test – BAT napravljen u Republici Hrvatskoj zbog kratkotrajnog putovanja u nama susjednu ili neku drugu državu i vraćaju se u Republiku Hrvatsku u roku manjem od 48 sati od dana izvršenog testiranja, odnosno u roku važenja testa, neće se zahtijevati novi PCR test ili brzi antigenski test – BAT iz zemlje u kojoj su kratkotrajno boravili, već će im se ulazak omogućiti uz predočenje testa napravljenog u Republici Hrvatskoj.

Akoje putniku, prilikom obavljanja granične kontrole na ulasku u Republiku Hrvatsku, protekao rok važenja nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2 od 48 sati od uzimanja uzorka ili uopće nema PCR test, a udovoljava ostalim uvjetima ulaska, dozvolit će mu se ulazak u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da odmah obavi PCR ili brzo antigensko – BAT testiranje u Republici Hrvatskoj o vlastitom trošku, uz boravak u samoizolaciji, do prispijeća negativnog nalaza. Ukoliko osoba nije u mogućnosti obaviti jedno od navedenih testiranja, ukupno trajanje samoizolacije iznosi 10 dana.

Mjere za prelazak hrvatske granice

Ako ne pronađete odgovor na svoje pitanje, obratite se Upravi za granicu MUP-a putem web formulara na ili informaciju zatražite od graničnog prijelaza preko kojeg namjeravate putovati.

Napomena: Svi putnici koji su u tranzitu, uključujući osoblje u prometnom sektoru, ako ne napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska u Republiku Hrvatsku automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

Putnici koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica  EU/EGP (bez obzira na državljanstvo)

Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje se trenutno nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19, ukoliko ne pokazuju znakove bolesti te nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom.

Ako su prethodno navedene osobe do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita te se u tom slučaju od njih neće zahtijevati dokazi o testiranju ili potvrde o cijepljenju protiv/preboljenju bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti im se određuje mjera samoizolacije.

Svi ostali putnici koji dolaze u Republiku Hrvatsku iz država/regija članica EU/EGP, a koje se trenutno ne nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, moraju predočiti jedno od navedenog:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa;
 • potvrdu o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice;
 • predočiti potvrdu kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;
 • ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Iznimke od gore navedenih obveza su:

 • radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati;
 • učenici, studenti i stažisti koji svakodnevno putuju u inozemstvo, uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati;
 • pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijski službenici te humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 • osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;
 • putnici u tranzitu uz obavezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 • pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga.

Odredbe o pograničnim radnicima na adekvatan način primjenjuju i na druge kategorije putnika koji zbog naravi svoga posla ili zanimanja imaju potrebu učestalog prelaska državne granice (npr. sportaši koji igraju za klubove u susjednoj državi).

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka, dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća.

Državljani država članica EU/EGP kao i članovi njihove obitelji koji putuju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, odnosno onih koje nisu članice EU/EGP

Državljani država članica Europske unije (uključivši i hrvatske državljane), odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koji imaju nacionalne dugoročne vize, koji dolaze iz trećih zemalja, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, moraju predočiti jedno od navedenog:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa;
 • potvrdu o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice;
 • potvrdu kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;
 • ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.


Iznimke od gore navedenih obveza su:

 • radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike;
 • učenici, studenti i stažisti koji svakodnevno putuju u inozemstvo;
 • pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija te vojno osoblja, policijski službenici, osoblje civilne zaštite i humanitarnih djelatnika, pri obavljanju svojih dužnosti;
 • osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;
 • putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od ulaska;
 • pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razlog.

Osobe koje predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužne su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova /određivanja mjere samoizolacije.

Državljani trećih zemalja

Državljani trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, izuzev osoba iz točke I. ove Odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja.

Iznimke koje se odnose na gore navedena nužna putovanja su:

 1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
 2. pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);
 3. osoblje u prometnom sektoru;
 4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 5. putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 6. osobe koje putuju radi školovanja;
 7. pomorci (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa; predočenje potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrde o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice; potvrde kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;  ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana);
 8. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa; predočenje potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrde o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice; potvrde kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;  ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana);
 9. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje: negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa; predočenje potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrde o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice; potvrde kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;  ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana);
 10. osobe za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela, temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade.


Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova/određivanja mjere samoizolacije.

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere obvezni su predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana. Vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako osoba, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.Mapa s prosjekom zaraženosti u EU

Prikaz država po bojama (ovisno o broju zaraženih)

2021w11 COVID19 EU EEA Subnational Combined traffic
ECDC

Vozačke dozvole

Za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa najdulje 30 dana od kraja trajanja epidemije ne moraju se podnositi zahtjevi za izdavanjem nove vozačke dozvole. Stara bi se vozačka dozvola smatrala valjanom 30 dana od kraja prestanka epidemije, a isto vrijedi i za osobne iskaznice. Predlaže se da se omogući građanima da odjavu vozila, preuzimanje izrađene vozačke dozvole te obavljanje izvanrednog nadzornog pregleda, mogu obaviti najdulje 30 dana od kraja posebnih mjera zbog epidemije.

SLOVENIJA

Na crvenoj listi je cijela Hrvatska. Iznimka (ulazak bez karantene, s negativnim testom Covid): karantena nije potrebna ako osoba prilikom prelaska granice podnese liječničko uvjerenje kojim dokazuje da je imala negativan brzi ili PCR test na SARS-CoV-2 (COVID-19), koji nije stariji od 48 sati i izveden je u državi članici EU-a, državi članici Schengenskog sporazuma ili od strane organizacije ili pojedinca koje Institut za mikrobiologiju i imunologiju te Nacionalni zdravstveni laboratorij za zdravlje i okoliš priznaju kao prikladne.

Iznimke su osobe koje prevoze robu i koje moraju tranzit kroz Sloveniju obaviti za 12 sati. Iznimke su i nositelji diplomatskih putovnica. Slobodan je ulazak policajaca ili pripadnika vojske koji se vraćaju s aktivnosti u inozemstvu.

Od ponedjeljka 15. ožujka osobe koje u Sloveniju ulaze kao dnevni ili tjedni radni migranti morat će imati negativan test na koronavirus, ne stariji od sedam dana. Negativan test morat će pokazati stranici koje su vlasnici zemlje u Sloveniji, ljudi koji brinu o osobama u Sloveniji te ljudi koji ulaze zbog obrazovanja. Djeca do 13 godina koja ulaze zbog obrazovanja ne moraju imati test, ali osobe koje ih voze moraju.

Ulazak u Sloveniju iz Austrije će ići  preko četiri veća granična prijelaza koji će biti otvoreni 24 sata na dan, a ostali će raditi skraćeno vrijeme.

Od petka 26. 3. pri ulasku u Sloveniju vrijedit će samo PCR test. Brzi test više neće vrijediti. Također, u Sloveniju mogu ući i osobe koje će pokazati pozitivan test na koronavirus koji je stariji od 21 dana, a nije stariji od šest mjeseci. U Sloveniju je slobodan ulaz osobama koje su cijepljene prvi put i pokazat će odgovarajuće potvrde: mora proći sedam dana od drugog cijepljenja Pfizer/Biontechovim cjepivom, 14 dana od drugog cijepljenja Moderninim cjepivom, te 21 dan od prvog cijepljenja AstraZenecom. Osobe u tranzitu moraju napustiti Sloveniju za 6 sati.

BOSNA I HERCEGOVINA 

Granice BiH otvorene su za državljane Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

CRNA GORA

Crna Gora otvorila je granice

MAĐARSKA

Od 1. 9. 2020. Mađarska zatvara granice za sve putnike koji nemaju adresu stanovanja u toj zemlji (ulaz je omogućen samo za tzv. opravdane slučajeve, odnosno tranzitni promet, prekogranične radnike…). Mjere su potvrđene i za listopad. Svi Mađari koji se vraćaju moraju u 10-dnevnu karantenu ili će se morati dvaput testirati.

U Mađarsku mogu putnici u službenom posjetu, putnici koji dolaze poslovno (potrebni su dokazi).

Strani državljani, pa tako i državljani RH koji imaju reguliran boravak u Mađarskoj, pri povratku iz inozemstva podliježu ovazi samoizolacije od 10 dana. Ista se može ukinuti u slučaju dva negativna testa SARS-COV-2 PCR, izvršena u Mađarskoj o osobnom trošku, u roku od pet dana s razmakom od najmanje 48 sati.

Zabrana ulaska u Mađarsku ne odnosi se na osobe koje pri prijelazu granice pruže vjerodostojan dokaz da su bili zaraženi infekcijom virusa COVID-19 u vremenu od šest (6) mjeseci prije ulaska.

Strani državljani, pa tako i državljani RH, mogu ući u Mađarsku bez ograničenja ako je riječ o putovanju radi obavljanja poslovne ili gospodarske aktivnosti. što se potvrđuje vjerodostojnim dokazom u izvorniku. U tu svrhu poduzeće ili drugi subjekt u čijem interesu se treba ostvariti putovanje potvrđuje potrebu ulaska potpisanim dokumentom, navodeći konkretan poslovni razlog.

ITALIJA

U najavi novih mjera navodi se da će svi koji dolaze iz država EU morati obaviti testiranje prije polaska, biti u petodnevnoj karanteni i ponoviti test nakon toga. Te mjere će vrijede za putnika izvan Europske unije.

Joše je aktualno – potrebna je potvrda o negativnom antigenom ili molekularnom testu, provedenom do 48 sati prije ulaska. Postoje neke iznimke od zahtjeva za testom na koronavirus. 

Ljudi koji ne pokažu negativne rezultate molekularnog ili antigenog testa podliježu obveznom zdravstvenom nadzoru i 14-dnevnoj  izolaciji.

I dalje je obavezno ispuniti obrazac koji se sastoji od izjave da osoba nije zaražena koronavirusom, podataka o putovanju i kontakta. Više informacija o obrascu nalazi se na poveznici. Prije polaska na putovanje preporuča se provjeriti sve dodatne odredbe odredišnih regija, izravnim kontaktiranjem ili putem službenih stranica regija koje možete pronaći na poveznici.

AUSTRIJA

Putovanje u pokrajinu Tirol ograničeno je samo na osnovna putovanja. Od 12. veljače pri napuštanju Tirola potreban je negativni test na COVID-19 (ne stariji od 48 sati). Primjenjuju se izuzeća za djecu mlađu od 10 godina, tranzitna putovanja i putovanja do Istočnog Tirola, Jungholza i doline Rißtal.
Svi putnici iz rizičnih područja podliježu zahtjevu za negativnim testom COVID-19 prije polaska i ulaska u Austriju. Test (PCR) mora se obaviti u roku od 72 sata prije dolaska. Prihvaćaju se i brzi antigenski testovi 48 sati prije dolaska. U slučaju nedostatka testa pred polazak, test se mora obaviti u roku od 24 sata od ulaska u Austriju. Redoviti prekogranični putnici trebaju negativni PCR ili antigenski test ne stariji od 7 dana.
Svi putnici koji dolaze s rizičnih područja moraju izvršiti 10-dnevni obvezni karantenu.
Trenutno se sve zemlje širom svijeta, osim Australije, Islanda, Novog Zelanda, Singapura, Južne Koreje i Vatikana smatraju rizičnim područjima.
Neke su kategorije izuzete od zahtjeva za karantenom. To uključuje redovita prekogranična putovanja, poslovna putovanja, putovanja uslijed neočekivanih osobnih hitnih slučajeva, poput pogreba, i tranzit bez zaustavljanja. Prije ulaska potrebno je ispuniti formular.

SRBIJA

Strani državljani pri ulasku u Srbiju moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Građani Srbije pri ulasku u Srbiju neće morati imati test.

UKRAJINA

Od sredine lipnja planira se otvaranje granica…

ŠVICARSKA

Građani koji dolaze iz Hrvatske mogu slobodno ući u Švicarsku.

SLOVAČKA

Od 17. veljače 2021., svi putnici koji u Slovačku ulaze kopnom ili zrakoplovom morat će po dolasku u karantenu u razdoblju od 14 dana, koja se završiti najranije 8. dana izolacije, ako se putnik testira na COVID-19 i rezultate negativan. Djeca mlađa od 10 godina morat će ostati u izolaciji sve dok su ostali članovi njihovog zajedničkog kućanstva u karanteni. Iznimke od pravila karantene primjenjuju se na putnike koji rade u susjednim zemljama, studente, njegovatelje, ljude zaposlene u kulturnom sektoru, medije i slično, kao i zaposlenike diplomatskih misija i međunarodnih organizacija koji uživaju diplomatski imunitet. Sve gore navedene skupine moraju predstaviti negativan rezultat antigenskog ili PCR testa, ne stariji od 7 dana, svaki put kad uđu u Slovačku.

ČEŠKA

U Češku je moguće putovati samo iz bitnih razloga. Putovanje u svrhu turizma ili u posjet prijateljima nije moguć. Zabrana ne utječe na prekogranične radnike. Granični nadzor nije ponovno uveden. Prije ulaska u Češku, osobe koje su u posljednjih 14 dana provele duže od 12 sati na teritoriju klasificiranom kao „crveni“ (Hrvatska je u toj skupini, a najteža skupina zemalja je tamnocrvena) moraju pokazati negativni test antigena ne stariji od 24 sata ili PCR test ne stariji od 72 sata. Nakon ulaska na teritorij Češke Republike, pojedinac mora proći još jedan PCR test o svom trošku u roku od 5 dana nakon dolaska. Slobodno kretanje je zabranjeno sve dok ne pristignu negativni rezultati ispitivanja. Pojedinci moraju nositi masku za lice (FFP2, KN95, N95, P2, DS ili kiruršku) 10 dana nakon ulaska u Češku. Potrebno je prije ulaska ispuniti formular.

POLJSKA

Putnici koji u Poljsku stižu zrakoplovom, autobusom ili drugim sredstvima javnog prijevoza, moraju u karantenu tijekom 10 dana, računajući od dana koji slijedi nakon dana ulaska. pogodnosti cijepljenja Od 23. siječnja 2021. putnici s negativnim rezultatom testa na SARS-CoV-2 ne podliježu obveznoj karanteni. Test se mora obaviti u roku od 48 sati prije ulaska u Poljsku.

Odredbe za cijepljene ljude Putnici koji su cijepljeni protiv COVID-19 izuzeti su od obvezne karantene (potrebna je potvrda o cijepljenju)

DANSKA

Danska upozorava svoje građane na putovanje u Hrvatsku. Morat će navesti razlog odlaska. Na povratku ćete se morati testirati. Mjere su na snazi od 29. kolovoza.

RUSIJA

Rusija omogućuje ulazak u državu diplomatima i njihovim obiteljima, delegacijama i komisijama iz inozemstva, rođacima preminule osobe (uz predočenje dokaza o obiteljskim vezama), strancima koji dolaze zbog liječničkog tretmana, strancima koji studiraju u Rusiji, stranicima koji imaju poslovne ponude i profesionalcima koji se vode kao visokokvalificirani specijalisti.

Svi koji ulaze u Rusiju moraju pokazati negativan test na koronavirus koji nije stariji od tri dana. Ako nemaju test, morat će se testirati u Rusiji, najkasnije 72 sata od ulaska u zemlju.

NJEMAČKA

Od dana 11.01.2021. uvedena je i obveza dvostrukog testiranja (strategija dvaju testova). Putnici (osobe koje imaju reguliran boravak u SR Njemačkoj) koji  ulaze u SR Njemačku iz rizičnih područja trebaju imati PCR, LAMP, TMA ili antigenski test za izravno dokazivanje virusa korona SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati (računajući od trenutka uzimanja brisa), napravljen u ovlaštenoj ustanovi te ispisan na njemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, ili testiranje treba napraviti u roku od 48 sati nakon ulaska u SR Njemačku, te su u obavezi ostati u karanteni. Drugo testiranje provodi se najranije peti dan nakon ulaska u SR Njemačku u dogovoru i prema uputama nadležnog ureda za zdravstvo, te ukoliko je nalaz testa osobe na COVID-19 negativan, karantena se može prekinuti. I kod negativnog rezultata testa, ako se pojave simptomi tipični za COVID-19 unutar roka od deset dana nakon dolaska o tome se mora informirati nadležni ured za zdravstvo, popis dostupan na poveznici https://tools.rki.de/plztool/

Prije ulazaka u Njemačku potrebno se prijaviti ovdje. Prilikom ulaska u zemlju dokaz o digitalnoj najavi ulaska potrebno je imati u elektronskom ili u printanom obliku. U slučaju tehničkih problema s popunjavanjem digitalne prijave ulaska u SR Njemačku, može se koristiti i analogni obrazac za prijavu ulaska, dostupno na poveznici https://www.maerkischer-kreis.de/corona/Einreiseanmeldung_Ersatzmitteilung_2020-11-08.pdf, kojeg je također potrebno imati u printanom obliku prilikom ulaska u zemlju, te ga obavezno dostaviti nadležnom uredu za zdravstvo („Gesundheitsamt“), popis dostupan na poveznici https://tools.rki.de/plztool/).

Svi putnici koji zračnim putem ulaze u Njemačku, bez obzira da li dolaze iz rizičnih područja, visoko rizičnih područja, područja s mutiranim varijantama virusa COVID-19 ili područja koje nije klasificirano kao rizično, moraju prije ukrcaja na zrakoplov predočiti negativan test PCR, LAMP, TMA ili antigenski test za izravno dokazivanje virusa korona SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati (računajući od trenutka uzimanja brisa). Od ove obaveze su izuzeta djeca do 6 (šest) godina starosti. Ova mjera je na snazi do 12. 5. 2021. godine.

Iznimke za putnike koji nemju PCR test

– Putnici u pograničnom prometu koji se ne zadržavaju duže od 24 sata u SR Njemačkoj,

-Osobe koje zbog posla (pogranični radnici) i školovanja moraju prijeći granicu, a dolaze iz rizičnih područja, ukoliko to rade redovno, najmanje jednom tjedno se vraćaju u mjesto prebivališta, uz  pridržavanje mjera zaštite i higijene,

– Osobe u tranzitu uz uvjet da na najbrži način napuste SR Njemačku,

– Obiteljski posjeti do 72 sata (samo srodstvo u 1. koljenu, roditelji-djeca),

– Zaposleni u transportu roba, ljudi i medicinskom transportu uz zadržavanje u SR Njemačkoj do 72 sata

– Viši diplomati, parlamentarni zastupnici i članovi vlade, uz zadržavanje u SR Njemačkoj do

72 sata, te uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera,

– Za sezonske radnike vrijede druga pravila sa strogim epidemiološkim mjerama kako bi izbjegli kontakte izvan radnog mjesta.

Prema odluci Vlade SR Njemačke od dana 30.03.2021. godine svi putnici koji zračnim putem ulaze u SR Njemačku, bez obzira da li dolaze iz rizičnih područja, visoko rizičnih područja, područja s mutiranim varijantama virusa COVID-19 ili područja koje nije klasificirano kao rizično, moraju prije ukrcaja na zrakoplov predočiti negativan test PCR, LAMP, TMA ili antigenski test za izravno dokazivanje virusa korona SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati (računajući od trenutka uzimanja brisa). Od ove obaveze su izuzeta djeca do 6 (šest) godina starosti. Ova mjera je na snazi do 12.05.2021. godine.

BELGIJA

Svi putnici iz crvenih zona koji nemaju prebivalište u Belgiji podliježu zahtjevu za negativnim PCR testom prije polaska. Test se mora obaviti u roku od 72 sata prije polaska. Djeca u dobi od 11 godina i manje su izuzeta. Ovaj test je također obvezan za putnike koji se preko Belgije povezuju s schengenskim odredištem (uključujući Švicarsku, Norvešku i Island). Svi putnici iz crvenih zona također moraju proći drugi test 7. dana obvezne karantene. Stanovnici Belgije, koji se vraćaju iz crvenih zone nakon boravka duljeg od 48 sati, moraju proći obvezni test 1. i 7. dana karantene. Iznimke postoje u nekoliko strogo ograničenih slučajeva.  Svi putnici koji su najmanje 48 sati boravili u crvenoj zoni i koji će boraviti najmanje 48 sati u Belgiji, moraju izvršiti obaveznu desetodnevnu karantenu. Karantensko razdoblje može se skratiti uzimanjem drugog PCR testa najmanje 7 dana nakon dolaska. Ako je rezultat ovog testa negativan, razdoblje karantene može završiti. Planirate li u Belgiju morate prije puta popuniti formular.

NIZOZEMSKA

Svi putnici iz visoko rizičnih zemalja moraju imati naegativan PCR test. Test se mora obaviti unutar 24 sata prije dolaska. Ako se PCR test uzima u roku od 72 sata prije ukrcaja, drugi test (brzi antigenski test) mora se poduzeti u roku od 24 sata prije dolaska. Djeca mlađa od 12 godina su izuzeta.
Svi putnici moraju izvršiti 10-dnevnu obveznu karantenu. Karantensko razdoblje može se skratiti provođenjem PCR testa najmanje 5 dana nakon dolaska. Ako je rezultat ovog testa negativan, razdoblje karantene može završiti. Možete provesti karantenu kod kuće ili u privremenom smještaju l smještaju za odmor.
Neki putnici ne moraju u karantenu, na primjer, radnici u prometnom sektoru i oni koji putuju iz zemalja s niskim rizikom. Prije ulaska u Nizozemsku potrebno je popuniti formular.

FRANCUSKA

Potreban je negativni PCR test, proveden manje od 72 sata prije polaska. Ako se PCR test ne može provesti u zemlji polaska, možete zatražiti od francuskog veleposlanstva ili konzulata određeni dokument nazvan izuzeće od PCR testa. U tom ćete slučaju biti testirani po dolasku i podvrgnuti se obveznoj sedmodnevnoj karanteni u smještajnom objektu koji je odobren od strane javnih vlasti, uz dodatni test na kraju razdoblja izolacije. Je li potrebna karantena? Samo u slučaju simptoma COVID-19. Bez obzira na zemlju podrijetla, sve osobe koje imaju simptome prilikom ulaska na državno područje morat će proći karantenu.

IRSKA

Hrvatska nije na zelenoj listi, a to znači da svi građani koji ulaze iz naše države moraju u samoizolaciju u trajanju 14 dana. U tom periodu nije dopušteno ići na posao, a u trgovine i ljekarne smije se samo u hitnim slučajevima. Izolacija se može prekinuti nakon pet dana, PCR testiranjem.

FINSKA

Svi građani koji putuju iz Hrvatske moraju u 14-dnevnu samoizloaciju.

RUMUNJSKA

Karantena od 14 dana odnosi se na sve osobe koje dolaze iz zemalja i područja s visokim epidemiološkim rizikom i koje imaju pravo ulaska na nacionalno područje: državljani Rumunjske, državljani država članica Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije… Karantena se mora održati u kući osobe, na deklariranom mjestu ili, ako je potrebno, na određenom mjestu koje su odredile vlasti. Putnici koji će ostati u Rumunjskoj kraće od 3 dana (72 sata) i pokazati negativni test na SARS-CoV-2, proveden ne više od 48 sati prije ulaska na nacionalno područje, izuzeti su od obveze karantene.

BUGARSKA

Za građane EU granice su otvorene. Svi gosti će morati prije ulaska u državu ispuniti internetski formular. Potom će na ulasku dobiti QR kod, a ovisno o mjestu s kojeg dolaze bit će upućeni na dalje aktivnosti – slobodan ulazak ili testiranje.

VELIKA BRITANIJA

Hrvatska je na crvenoj listi – nakon ulaska iz Hrvatske obavezna je 10-dnevna karantena. Prije ulasaka u državu treba popuniti formular.

CIPAR

Obavezna je 14-dnevna samoizolacija za putnike iz Hrvatske

 

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content