Praznik rada čestita vam FLORA VTC d.o.o.

FLORA VTC d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti čestita Praznik rada korisnicima usluga, poslovnim partnerima i svim građanima Virovitičko-podravske županije