Praznik rada čestita vam Gradski odbor HDZ-a Virovitica

Gradski odbor HDZ-a Virovitica čestita Praznik rada svojim članovima, simpatizerima i ostalom pučanstvu