Terenska nastava stručnog studija Lovstvo i zaštita prirode Veleučilišta iz Karlovca u Dravskoj priči

blank

U Posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima, u periodu od 7. do 9. lipnj, održana je terenska nastava studenata 1. godine preddiplomskog stručnog studija Lovstvo i zaštita prirode Veleučilišta u Karlovcu.

Terenskom nastavom proveden je dio programa iz kolegija Opća biologija, Opća ekologija i zooekologija, Primijenjena zoologija, Geobotanika i Uzgoj šuma, kroz koji su studenti upoznali ekosustav poplavnih i nizinskih šuma uz rijeku Dravu.

IMG 6766

Kroz aktivnosti terenske nastave, provedeno je postavljanje foto zamki u svrhu istraživanja prisutnosti srednje velikih i velikih sisavaca (vidra, dabar, čagalj, jazavac, lisica, divlja svinja, jelen), bilježenje prisutnosti vodozemaca metodom transekata i analize podataka, uzorkovanje makrozoobentosa na nekoliko lokacija i analiza uzoraka, biologija i ekologija šišmiša, ekologija travnjaka (leptiri, kukci) te osmatranje i bilježenje prisutnosti ptica i prepoznavanje znakova prisutnosti različitih vrsta sisavaca.

(virovitica-nature.hr)