Upisi na FAZOS krajem srpnja i krajem rujna: Za starije od 25 godina i strance posebni uvjeti i kvote

Upis na preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede, smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika u Osijeku provodit će se u ljetnom roku 22. srpnja, 23. i 26. srpnja i jesenskom roku od 20. i 21. rujna u vremenu od 9 do 14 sati, u prostorima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, izvijestili su s osječkog FAZOS-a.

Za upis je, uz fotografiju veličine 4×6 centimetara, potrebno priložiti i svjedodžbu o državnoj maturi odnosno svjedodžbu o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid), presliku osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata.

Kandidati koji se upisuju u statusu “izvanredni student” ili “stranac”, trebaju priložiti i dokaz o uplati participacije (školarine). Uz to, kandidati – strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek.

Oni koji su završili srednju školu prije 2010. godine odnosno prije uvođenja državne mature nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na studij i mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu redovitog studenta, prema posebnim uvjetima i posebnoj kvoti za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu izvanrednog studenta.

Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za osobe starije od 25 godina je 10 studenata za redoviti studij i 10 studenata za izvanredni studij.

Posebni uvjeti upisa za osobe starije od 25 godina podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rang lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu.

Troškove razredbenog postupka u iznosu od 250 kuna snose sami kandidati, a prijave za razredbeni postupak se primaju od 5. do 9. srpnja odnosno od 6. do 10. rujna za jesenski upisni rok. Razredbeni ispit za kandidate starije od 25 godina održat će se u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek 14. srpnja u 9 sati i 15. rujna u 9 sati. Kandidate se neće posebno obaviještavati o održavanju ispita, a pri dolasku trebaju sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.

Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) biti će objavljeni 15. srpnja odnosno 16. rujna na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr

Upisi kandidata starijih od 25. godina će se provoditi u ljetnom upisnom roku 23. srpnja i jesenskom upisnom roku 21. rujna.

Hrvati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu redovitog studenta prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis.

Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda za Hrvate izvan Republike Hrvatske je 10 studenata.

Posebni uvjeti upisa podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka koji će se održati od 5. do 9. srpnja i od 6. do 10. rujna. Što se razredbenog ispita tiče, on će se održat 14. srpnja u 9 sati i 15. rujna u 9 sati. Sami upisi će se provoditi 23. srpnja i 21. rujna.

Sve ostale obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr i u Uredu za studente i studije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, telefon: 031/554-844 od 9 do 14 sati ili na adresi Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

(www.icv.hr, tj)

Povezane vijesti

Skip to content