Poduzetnički inkubator VPŽ prijavio 12 županijskih projekta društvene i javne namjene u vrijednosti 63,5 milijuna kuna

Poduzetnički inkubator VPŽ d.o.o. u suradnji sa korisnicima prijavio je čak 12 projekata društvene i javne namjene, među kojima su tri vrtića, dvije tržnice, jedan vatrogasni dom, dvije sportske građevine, tri društvena doma i jedan kulturni centar. Visina prijavljenih projekata iznosi 63.549.165,32 kuna, dok je očekivana potpora u iznosu od 57.595.872,92 kuna.

Riječ je o natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Zadnji datum za prijavu projekata je bio 30. rujna 2021. godine u 12 sati.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Prihvatljivi korisnici su bile jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, dječji vrtići i dobrovoljna vatrogasna društva, a intenzitet potpore za prijavljene projekte iznosio je od 90 do 100 posto.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000, a najviša 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Prijavljeni projekti su:

• Općina Lukač – Izgradnja društvenog doma u naselju Lukač u vrijednosti 7.611.216,36 kuna

• Općina Nova Bukovica – Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Nova Bukovica u vrijednosti 7.711.955,56 kuna

• Općina Špišić Bukovica – Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Špišić Bukovici u vrijednosti 7.987.006,25

• Općina Mikleuš – Izgradnja dječjeg vrtića u Mikleušu u vrijednosti 6.902.552,75 kuna i Rekonstrukcija sportske građevine – prostorija za presvlačenje i pripremu u vrijednosti 342.051,49 kuna

• Općina Sopje – Rekonstrukcija građevine športsko-rekreacijske namjene – Športsko rekreacijski centar Sopje u vrijednosti 8.255.395,70 kuna

• Općina Čačinci – Tržnica u vrijednosti 2.004.985,38 kuna i Rekonstrukcija vatrogasnog doma Čačinci u vrijednosti 1.264.127,50 kuna

• Općina Čađavica – Građenje građevine javne i društvene namjene – društveni dom Vraneševci u vrijednosti 3.087.775,05 kuna

• Općina Gradina – Kulturni centar u Gradini u vrijednosti 9.435.669,65 kuna

• Općina Crnac – Građenje građevine javne i društvene namjene – Društveni dom Milanovac u vrijednosti 3.336.248,38 kuna

• Grad Orahovica – Gradska tržnica – građenje građevine poslovne namjene 2 u vrijednosti 5.610.181,25 kuna.

(www.icv.hr, inkubatorivpz.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content