Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači ističe 31. prosinca

Ministarstvo poljoprivrede 3. prosinca objavilo je natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2021. godini. Krajnji cilj je poticati lovoovlaštenike na ugovaranje police osiguranja kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači. Za tu namjenu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.000.000 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od navedenih raspoloživih sredstava. Intenzitet sufinanciranja iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Prihvatljivi prijavitelj je lovoovlaštenik koji ima valjani ugovor o pravu lova, a mora imati uredno ispunjene obveze prema davatelju prava lova i obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora. Također mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i
plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave. Protiv prijavitelja i odgovorne osobe ne smije se voditi kazneni postupak niti smiju biti pravomoćno osuđeni za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15 i 37/21). Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija. Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.

Natječaj je otvoren do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do 31. prosinca 2021, a sve potrebne informacije mogu se naći na web stranicama Ministarstva poljoprivrede RH. 

(www.icv.hr, bs, poljoprivreda.gov.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content