OPĆINA ČAČINCI Izglasan novi proračun “težak” 16,1 milijun kuna

Vijećnici općine Čačinci održali su redovnu, treću sjednicu ovog saziva kojoj su nazočili načelnik Alen Jurenac, direktorica TZ Ureda Čačinci Ana Marunica, načelnik Policijske postaje Orahovica Krunoslav Bot, ravnateljica Dječjeg vrtića “Lipa” Čađavica Ana Krmpotić te Ranka Bardak i Ivan Nožina iz tvrtke IN Konzalting Slavonski Brod.

Nakon izvješća o stanju sigurnosti na području općine, načelnik Policijske postaje Orahovica Krunoslav Bot i predstavnici tvrtke IN Konzalting predstavili su analizu stanja sustava civilne zaštite za općinu Čačinci u 2021. godini, godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, zatim plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu te smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite 2022. – 2025.

Nakon izvješća vijećnici su jednoglasno donijeli i Odluku o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Čačinci.

Središnje točke bile su potvrđivanje izmjena i dopuna, odnosno rebalansa proračuna za 2021. te potvrđivanje novog proračuna za 2022. godinu, odnosno projekcije za 2023. i 2024. godinu. O rebalansu proračuna vijećnike je izvijestila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Vreš.

-Prvobitan plan proračuna za ovu godinu je bio 15,03 milijuna kuna, no ukupni prihodi su smanjeni za 3,8 milijuna kuna i sada iznose 11,1 milijun kuna. Prenijeli smo manjak iz prošle godine od 645 tisuća kuna i u skladu s ostvarenim rashodima, sada manjak prihoda nad rashodima iznosi 1,5 milijuna kuna što Općina ovim rebalansom planira pokriti kratkoročnim zaduženjem. Razlog ovog kratkoročnog zaduživanja je nesrazmjer u priljevu prihoda i rashoda, odnosno podmirivanje obveza Općine i to u prvom redu u vezi dječjeg vrtića – rekla je Vreš.

Nakon kraće rasprave, vijećnici su jednoglasno prihvatili rebalans proračuna za 2021. godinu, a potom je otvorena točka donošenja proračuna za 2022. godinu, odnosno projekcija za 2023. i 2024. godinu. Najvažnije stavke proračuna vijećnicima predstavila je pročelnica Vreš.

-Proračun za 2022. godinu planiran je u iznosu od 16,1 milijun kuna, dok su rashodi planirani u iznosu od 14,6 milijuna kuna i razlika je upravo onih 1,5 milijuna kuna koji se odnose na povrat kratkoročnog kredita, dok je projekcija za 2023. godinu u iznosu 13,5 milijuna kuna, a za 2024. godinu 12,3 milijuna kuna – rekla je Vreš.

Načelnik Jurenac predstavio je najvažnije investicije za narednu godinu.

-Cilj nam je završetak svih planiranih projekata u nastavku ravnomjerne riga za sve naselja u općini. Riječ o infrastrukturnim radovima, a prije svega na izgradnji kanalizacije za što smo obavili razgovore i usuglasili se s Hrvatskim vodama i našim Komunalnim poduzećem za apliciranje na buduće natječaje koji su pred nama. Tu je i uređenje prometnica, pješačkih staza, izgradnja nove rasvjete i niz drugih projekata važnih za siguran i normalan život naših sumještana. Sve je javno objavljeno na našim stranicama, a na raspolaganju smo svim mještanima za svako pitanje i sugestiju – rekao je Jurenac.

Vijece Cacinci 3 Custom

Nakon rasprave, vijećnici su s 8 glasova za i 4 protiv potvrdili proračun za 2022. te projekcije za 2023. i 2024. godinu. U nastavku su jednoglasno donesene odluke o izvršavanju Proračuna te planu upravljanja imovinom općine za 2022. godinu, a potvrđen je i Strateški program razvoja općine Čačinci za razdoblje 2021. – 2025.

Donesena je zatim i odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća iz Proračuna općine za 2022. te odluka o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta Dječjeg vrtića “Lipa” Čađavica – Područni odjel Čačinci.

Na kraju sjednice jednoglasno je donesena i odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. gdje je naglašeno kako su kandidati koji su se kandidirali i dobili stipendiju.

(www.icv.hr, vg)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content