Vidra prošle godine uspješno dovršila 25 važnih projekata: Nova ulaganja još će više pomoći poduzetništvu te zelenoj i digitalnoj tranziciji

Za VIDRA-u, Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 2021. godina predstavljala je godinu intenzivnog sudjelovanja u pripremi svih Operativnih programa koji će biti temelj za iskorištenje EU sredstava u narednom višegodišnjem razdoblju kao i u pripremi Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Već početkom ove godine očekuje se i veći opseg posla u vidu pripreme i prijave projekata na nove javne pozive.

Ukoliko rezultati rada Agencije budu na razini 2021. godine, mogu biti iznimno zadovoljni – VIDRA, kao i njihovi kolege iz županijskih upravnih odjela često su puta isticani kao primjer dobre prakse i ostvarenih iznimnih rezultata. U prilog tome ide činjenica da su samo tijekom 2021. godine u provedbi imali kontinuirano oko 50 projekata, a prijavljeno je 40 novih i za njih se odluke još čekaju.

– Tijekom pandemije COVID-19 VIDRA je zbog svoje prirode posla te fleksibilnih i dobro educiranih djelatnika spremno i bezbolno prilagodila svoje poslovanje novonastalim uvjetima. Kao i svi, i mi smo osjetili utjecaj COVID-a 19 na naše poslovanje u smislu otežane izravne komunikacije kojoj se putem digitalnih tehnologija uspješno doskočilo. Ono što mene osobno veseli je da u poslovanju bilježimo kontinuitet i nemamo značajnih fluktuacija radnika, a što je u našem poslovanju često veliki problem, a u isto vrijeme od iznimne je važnosti za održavanje kvalitete poslovanja – kaže Emina Kovač, ravnateljica VIDRA-e.

Tijekom 2021. godine VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije uspješno je provodila 47 projekata ukupne vrijednosti 362.548.515,66 kuna, kaže ravnateljica, a uz situaciju vezanu uz pandemiju i sva ograničenja bez većih poteškoća uspješno su priveli kraju 25 projekata, što je od iznimne važnosti upravo za EU projekte.

vidra 2

REGIONALNI KOORDINATOR

– Moram naglasiti da su nam svi projekti jednako dragi, ali ako moram izdvojiti jedan, tada bi se odlučila za početak provedbe projekta rekonstrukcije Centra za kulturu zdravlja – dvorac Cabuna koji ujedno predstavlja i posljednji projekt koji je Virovitičko-podravska županija ugovorila putem Razvojnog sporazuma te se time uzdiže kao najuspješnija županija u provedbi i realizaciji Razvojnog sporazuma od svih pet slavonskih županija. Što se tiče VIDRA-inog poslovanja od iznimne je važnosti produljenje odluke o akreditaciji od strane MRRFEU-a što znači da će VIDRA kao regionalni koordinator u narednom razdoblju imati važnu ulogu u sustavu EU fondova nastupajući kao produžena ruka MRRFEU-a i SAFU-a na regionalnoj razini – kaže ravnateljica.

Kako se financijska perspektiva 2014-2020. nalazila na izmaku i nje bilo značajnih javnih poziva, djelatnici VIDRA-e zajedno sa Virovitičko-podravskom županijom vrijedno su radili na pripremi zaliha strateških projekata za Virovitičko-podravsku županiju, u suradnji s načelnicima i gradonačelnicima koji također žele spremni dočekati novi višegodišnji financijski okvir, a koji traje do 2027. godine.

S kojim planovima VIDRA ulazi u 2022. godinu? E. Kovač kaže kako će ova godina biti zamašnjak korištenja novog višegodišnjeg razdoblja.

– Očekujemo veliki broj projekata s područja naše županije koje ćemo u suradnji s našim osnivačem, gradovima i općinama spremno aplicirati na nove javne pozive. Trenutno su u fokusu izgradnja novih osnovnih škola u Pitomači te Orahovici, izgradnja nove gimnazije u Virovitici, izgradnja sportskih dvorana pri OŠ Suhopolje te Nova Bukovica. Ujedno, mnoge općine planiraju ili izgradnju novih dječjih vrtića ili dogradnju postojećih zbog velikog broja zainteresiranih korisnika, što nas iznimno veseli. To su sve pozitivni demografski pokazatelji, ali i nužna infrastruktura za ostvarenje značajnih demografskih pomaka u ruralnim krajevima. Očekujemo veliki broj prijava projekata koji doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji znajući da je na tome stavljen naglasak u ovom višegodišnjem razdoblju – ističe E. Kovač.

Nove prilike stižu i za poduzetnike – izmjena karte regionalnih potpora osigurala je potporu od 70 posto za mikro i male poduzetnike, 60 posto za srednje poduzetnike te 50 posto za velike poduzetnike. – Time se našim poduzetnicima osiguravaju bitni preduvjeti za lakšom realizacijom njihovih investicija, otvaranje prema internacionalizaciji poslovanja, a što bi u konačnici trebalo rezultirati rastom gospodarstva naše županije te povećanjem broja zaposlenih – zaključuje E. Kovač.

(www.icv.hr)

Povezane vijesti

Skip to content