Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2022. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2022. godini.

Svrha i cilj Poziva je prikupljanje prijava za financiranje aktivnosti/potreba udruga za koje se ocijeni da su sukladno strateškim dokumentima i prioritetnim područjima djelovanja Ministarstva od posebnog značaja i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata, a koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane uslijed posebnih i/ili izvanrednih okolnosti ili se predlažu za financiranje zbog posebne okolnosti, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021. – 2024.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta,
  • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Prihvatljivi troškovi su:

  • nužni i neophodni troškovi za provedbu predložene aktivnosti/financiranje potreba u svrhu ostvarenja ciljeva Poziva.

Ukupna financijska sredstva poziva iznose do 720.000 kuna. Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše jednu prijavu. Rok za prijavu na Poziv je do 1. prosinca 2022. godine.

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrasci i popratna dokumentacija, dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima Ministarstva u županijama.

(branitelji.gov.hr, foto: ilustracija, D. Fišli)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content