Danas se obilježava Međunarodni dan šuma: Ovogodišnja tema “Šume i održiva proizvodnja i upotreba”

Svake godine 21. ožujka, obilježava se i kao Međunarodni dan šuma kako bi se podigla svijest javnosti o važnosti očuvanja šumskih ekosustava.

Tema Međunarodnog dana šuma 2022. godine je “Šume i održiva proizvodnja i upotreba”.

Obilježavanje Svjetskog dana šuma započelo je 1971. godine na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije, nakon čega je i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) podržala ideju kako bi se povećala svijest o očuvanju šuma i šumskih ekosustava.

Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji te predstavljaju biološki najrazličitije ekosustave s više od 80% poznatih vrsta kopnenih biljaka, gljiva i životinja. Općekorisne funkcije šuma vezane su uz održavanje ravnoteže kisika i ugljikovog dioksida u zraku, zaštitu riječnih područja i izvorišta vode, zaštitu od erozije, ublažavanje klimatskih promjena i drugo. Danas su šume globalno ugrožene radi onečišćenja zraka, vode i tla, kiselih kiša, požara, poremećaja u režimu vode, štetnika, ali i neodrživog gospodarenja. Prekomjernim krčenjem šuma nastaju ekološke promjene sa štetnim posljedicama, koje utječu na smanjenje bioraznolikosti određenog područja.

U Republici Hrvatskoj šume su stabilni ekosustavi jer u njima prevladava autohtona (zavičajna) vegetacija. U Virovitičko-podravskoj županiji, osim izuzetnih šumskih ekosustava Papuka i Bilogore, posebnu vrijednost imaju, na europskom i svjetskom nivou rijetke i ugrožene, poplavne šume u području rijeke Drave koje su sastavni dio Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav pod zaštitom UNESCO-a.

Očuvanju integriteta i funkcije šumskih ekosustava u Hrvatskoj značajno doprinosi ekološka mreža koja je dio europske ekološke mreže Natura 2000. Većina šumskih staništa pripada nekom od ciljnih stanišnih tipova Natura 2000 područja te su značajni za mnoge vrste i stanišne tipove ugrožene na nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini.

Naš zajednički cilj treba biti očuvanje velikog bogatstva zavičajne flore i faune koju nalazimo u našim šumama jer na taj način čuvamo prirodu i pozitivno utječemo na kvalitetu života svih nas.

Održivo gospodarenje svim vrstama šuma jedini je način kako i dalje koristiti prirodne resurse, a šumama osigurati trajni i postojani opstanak.

(virovitica-nature.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content