Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske u trajanju do 28. ožujka.

Industrija je ključni pokretač društveno-gospodarskog rasta i razvoja hrvatskih regija, motor stvaranja radnih mjesta, povećanja izvoza i uvođenja tehnoloških promjena u svim sferama života. Kako bi se omogućila učinkovita industrijska tranzicija prema nišama više dodane vrijednosti, uz provedbu sektorskih javnih politika, potrebno je uložiti dodatne napore u cilju uvođenja strukturnih promjena u regionalna gospodarstva i jačanja konkurentnosti regija.

U okviru nove financijske perspektive Europske unije 2021. – 2027. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je proces industrijske tranzicije Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske, regija koje su po stupnju razvijenosti ispod prosjeka Europske unije, a s ciljem poticanja teritorijalno usmjerenih ulaganja za podršku diversifikaciji i modernizaciji regionalnih gospodarstava.

Planovi za industrijsku tranziciju će potaknuti strukturne promjene kroz vertikalnu logiku intervencija u cilju modernizacije, diversifikacije, tranzicije ili uvođenja radikalnih promjena u regionalna gospodarstva, te će predstavljati nadogradnju horizontalnih javnih politika dajući strateški okvir za učinkovito korištenje proračunskih i EU sredstava za industrijsku tranziciju.

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti.

Zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti definirati će se vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti Nadalje, izradit će se akcijski planovi za razvoj/unaprjeđenje regionalnih lanaca vrijednosti kojim će se definirati prioritetna područja ulaganja i indikativne teme za istraživanje i razvoj, kao i ključne tehnologije, infrastruktura i pametne vještine za industrijsku tranziciju.

Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, koji se planiraju objaviti krajem 2022. godine i kojim će se dati podršku dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

Prijavni obrazac, kao i ostalu dokumentaciju javnog poziva pronađite na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije razvoj.gov.hr i www.strukturnifondovi.hr

Važno je da poduzetnici koji žele koristiti navedene mogućnost, što prije potvrde svoj interes javljanjem na javni poziv za iskaz interesa.

(razvoj.gov.hr, www.strukturnifondovi.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content