Završeni radovi na sanaciji gradskog odlagališta otpada u Virovitici, etapa 1 i 2: Zbrinjavanje komunalnog otpada i dalje na siguran način

Nakon šest mjeseci izvedbe radova, privedene su kraju etape 1 i 2 sanacije gradskog odlagališta otpada u Virovitici te je izdana uporabna dozvola.

U sklopu ovih dviju etapa sanacije napravljene su dvije nove kazete i to jedna za odlaganje komunalnog otpada, a druga za azbest. Novom kazetom za zbrinjavanje komunalnog otpada omogućeno je daljnje zbrinjavanje ovog otpada na siguran način te su ujedno stvoreni uvjeti za njegovo nesmetano zbrinjavanje do trenutka izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Vrijednost etape 1 i 2 sanacije gradskog odlagališta je 5,5 milijuna kuna, a radove je izvela zajednica ponuditelja OPERA GROUP d.o.o. iz Zagreba te KOSTAK d.d. iz Krškog (Slovenija). Nositelj projekta je Grad Virovitica.

– Projektom sanacije gradskog odlagališta kontinuirano se smanjuju štetni utjecaji otpada na okoliš, osobito onečišćenje površinskih i podzemnih voda, tla i zraka, uključujući efekt stakleničkih plinova. Također, smanjuju se štetni učinci na ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed odlaganja otpada i vijeka trajanja odlagališta. U konačnici, cilj je dovesti odlagalište u ekološki prihvatljivo stanje, ističu u Upravnom odjelu za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Inače, u program sanacije virovitičkog odlagališta u posljednjih 15-ak godina uloženo je oko 50 milijuna kuna, što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao sa 60 posto.

Također, važno je napomenuti da je zamjetan trend smanjivanja sveukupno sakupljenog miješanog komunalnog otpada te daljnji rast sakupljenih količina korisnih vrsta otpada. Prema podacima iz Godišnjeg izvješća o upravljanju gradskim odlagalištem u Virovitici, u protekloj je godini na području grada Virovitice sakupljeno 3710,30 tona miješanog komunalnog otpada od kućanstava što je smanjenje od 767,97 tona istog otpada u odnosu na 2020. godinu. Od pravnih osoba u 2021. je sakupljeno 1006,12 tona otpada, odnosno 44,1 tona manje u odnosu na godinu prije.

(virovitica.hr)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content