Klub mladih Virovitica ugostio Europski parlament mladih Hrvatske: U sklopu projekta održana zanimljiva radionica “Što radi Europski parlament mladih?”

U subotu, 2. travnja, u Studentskom domu u Virovitici održano je predstavljanje i demonstracija rada Europskog parlamenta mladih (European Youth Parliament – EYP).

U sklopu projekta “Klub mladih za aktivne mlade u Virovitici”, Klub mladih Virovitica organizirao je u suradnji sa Europskim parlamentom mladih Hrvatske i Veleučilištem u Virovitici predavanje i radionicu “Što radi Europski parlament mladih?” koju su održali predstavnici udruge Europski parlament mladih Hrvatske.

Na predavanju je prikazan rad i metodologija Europskog parlamenta mladih, a radionica je organizirana na način da su sudionici podijeljeni u grupe koje imitiraju odbore Europskog parlamenta te je svakoj grupi postavljen aktualan društveno-politički problem. Od članova grupe se očekivalo da komunikacijom i suradnjom zajedno osmisle mehanizme za rješavanje postavljenog društveno – političkog pitanja.

Europski parlament mladih (EYP) je nevladina i neprofitna organizacija čija je svrha educirati mlade o aktualnim europskim pitanjima u duhu demokratskih vrijednosti. Kao mrežna organizacija, EYP djeluje u 40 europskih zemalja i organizira preko 500 događaja godišnje. Zbrojeno, godišnja brojka događaja premašuje 1.200 dana i 30.000 aktivnih članova.

Slika 1

Europski parlament mladih Hrvatske jedan je od 40 nacionalnih ogranaka krovne organizacije. Hrvatski ogranak EYP-a aktivan je od 1994. godine. Tijekom svojeg dugogodišnjeg djelovanja, ova nevladina i neprofitna organizacija svoj je fokus usmjerila ka cilju stvaranju uvjeta u kojima mladi mogu aktivno voditi dijalog o pitanjima europskih proporcija u formatu simulacije Europskog parlamenta.

Predavanje i radionica “Što radi Europski parlament mladih?” uspješno su organizirani u suradnji sa Europskim parlamentom mladih Hrvatske i Veleučilištem u Virovitici te se u udruzi Klub mladih Virovitica nadaju daljnjoj suradnji i u budućnosti.

Ciljana skupina projekta “Klub mladih za aktivne mlade u Virovitici” su srednjoškolci, studenti, članovi Kluba mladih Virovitice te mladi sa područja Virovitičko-podravske županije dobne skupine od 18 do 30 godina.

Slika 2

Područje djelovanja projekta jest neformalno obrazovanje mladih za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture. Cilj projekta jest poticanje mladih na aktivan angažman i participaciju u svim područjima javnog i društvenog života kroz organiziranje predavanja i radionica.

Projekt je izradila Razvojna agencija VTA, a financiran je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

(Klub mladih Virovitica)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content