Od ponedjeljka narasle rodiljne i roditeljske potpore, uveden i očinski dopust: Doznajte detalje

Hrvatski sabor većinom glasova donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji stupa na snagu 1. kolovoza 2022.

Novim Zakonom u hrvatski pravni sustav uvedeno je novo pravo, očinski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece, koje se može koristiti najkasnije do navršenih šest mjeseci života djeteta. Za vrijeme korištenja ovog prava, naknada plaće predviđa se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100 posto od osnovice za naknadu plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju).

Zakonom se povećava i najviši (maksimalni) iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje, za prvih šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako koriste oba roditelja, i to tako da naknada plaće iznosi 100 posto osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ali ne može iznositi više od 225,5 posto proračunske osnovice odnosno 7.500,13 kuna (umjesto ranijih 170 posto proračunske osnovice odnosno 5.654,20 kuna).

Nadalje, povećana je naknada plaće tijekom korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena na 110 posto proračunske osnovice odnosno 3.658,60 kuna (umjesto ranijih 70 posto proračunske osnovice odnosno 2.328,20 kuna). Navedeno povećanje odnosi se na roditeljski dopust koji se koristi kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta i to za prvo i drugo rođeno dijete te za korištenje prava na dopust za blizance, treće ili svako sljedeće dijete. Za korisnike koji će na dan stupanja na snagu Zakona biti zatečeni u korištenju prava na novčanu potporu u visini utvrđenoj važećim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama i to prava na korištenje roditeljskog dopusta, dopusta za slučaj smrti djeteta u tijeku korištenja roditeljskog dopusta kao i prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao provedbeno tijelo za ostvarivanje prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora će po službenoj dužnosti obračunavati naknade u visini propisanoj novim zakonom, a zato što je navedena novčana potpora za korisnike povoljnija.

(demografijaimladi.gov.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content