Prvi ERASMUS + projekt u virovitičkim “Brlićima”: “C.A.R.E.” donosi nova znanja i vještine za kvalitetniji rad s učenicima

C.A.R.E.( Children are raising education) je prvi Eramus + projekt u osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić. Njegovi su ciljevi dugoročno poboljšanje u vidu obrazovne i socijalne inkluzije u radu s učenicima koji su u nepovoljnom položaju . Kako bi mogli pomoći učenicima i otkloniti sve poteškoće, djelatnici škole odlučili su se educirati na tečajevima u kojima će se jasno i ciljano moći unaprijediti kompetencije učitelja.

U svrhu poboljšanja statusa učenika i nastavnog osoblja, edukacijama su željeli obuhvatiti različita odgojno-obrazovna područja: prirodoslovno-matematičko područje, područje informacijsko- komunikacijske tehnologije (IKT), jezično područje, poticanje čitanja i pozitivna psihologija.

SVA PODRUČJA

Deset zaposlenika škole je putovalo na različite destinacije i tečajeve koji su odabrani prema područjima koja žele poboljšati. Nakon odrađenih mobilnosti svi su sudionici sudjelovali u radu s učenicima, ali isto tako i odradili radionice s učiteljima iz cijele škole. Nove metode i vještine usvojene na edukacijama bit će uključene u kontinuirani rad učitelja (redovita nastava, izborna nastava, dopunska nastava, satovi razrednika) i stručnih suradnika.

U aktivnosti će se uključiti veći broj učenika s teškoćama te će se pratiti njihov napredak. Školski kurikulum bit će osuvremenjen novim aktivnostima u kojima će se primjenjivati naučene vještine koje će smanjiti razliku između formalnog i neformalnog obrazovanja: radionice iz engleskog i njemačkog jezika te projektni dan iz fizike i matematike.

Kroz duže vremensko razdoblje učenici će biti uključeni u rad izvannastavne aktivnosti koja se bavi multimedijom, u programe poticanja čitanja te u radionice emocionalne pismenosti. Učiteljima koji nisu uključeni u mobilnosti, nove metode i vještine također su prikazane na radionicama prema ključnim područjima.

brlici3

NOVE METODE I PRISTUPI

-Osim povećanjem kvalitete obrazovanja, uvođenjem novih metoda i pristupa u ključna područja razvoja škole, želimo izgraditi zdravu školsku zajednicu svih učenika koji njeguju toleranciju, inkluziju i različitost. Nadamo se da će takvo nastojanje pridonijeti izgrađivanju identiteta škole u europskim okvirima.

Dugoročni proces poboljšanja djelovanja škole željeli smo započeti obrazovnom i socijalnom inkluzijom, odnosno pedagoškim radom s učenicima u nepovoljnom položaju. Iako su ciljana skupina učenici koji imaju određenu vrstu teškoće, projektom se posredno uključuju i svi ostali učenici koji čine školsku zajednicu i koji se, vođeni učiteljevim primjerom, uče toleranciji i prihvaćanju te time i sami spontano doprinose stvaranju pozitivne i prijateljske klime – ističe Danijela Žarković, učitelj savjetnik i koordinatorica projekta.

Kaže kako nakon što su odabrali teme koje ih zanimaju, tečajeve i organizatore, krenuli su u projektnu prijavu koja nije bila nimalo laka, budući da su se s većinom stvari susreli po prvi put. U svibnju 2020.godine saznali su da su prošli i da im je projekt odobren.

brlici2

-Važno je reći da smo bili u vrlo nezavidnoj situaciji. Nažalost, pri samome početku počinje se širiti zaraza COVID-om te se cjelokupna ionako komplicirana situacija još više komplicira. Neke smo radionice i diseminacije odradili prije nego smo obavili tečajeve jer je projekt započeo i ima svoj rok. No, uspijevamo potpisati ugovor s kojim zbog epidemiološke situacije moramo produljiti projekt i od toga se trena situacija počela mijenjati – ističe koordinatorica Danijela Žarković.

Cilj je projekta bio i ostao rad i korištenje novih metoda u radu s djecom s poteškoćama. Od studenoga 2021. do lipnja 2022.godine, sudionici su tako uspjeli otići na svih pet tečajeva, odradili aktivnosti u školi i diseminacije koje su dogovorili na sastancima i samom početku projekta. Uspjeli su odraditi i evaulaciju prije i nakon projekta i aktivnosti kako bi mogli dobiti povratnu informaciju o pozitivnom smjeru kojem se nadaju.

-I nakon isteka projekta nastavljamo raditi „punom parom“ te sve naučeno implementirati u naš svakodnevni rad – poručuju u Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici.

Collage 9

KOJE SU TEČAJEVE PROŠLI I ŠTO SU SVE NAUČILI TE KORISTE U ŠKOLI?

1. All children are special je prvi tečaj u trajanju od nepunih pet dana u organizaciji Euromind.projects,organizatora koji već godinama radi i skrbi o ljudima diljem svijeta. Bave se radom s djecom s poteškoćama u svim razinama školovanja, tako da je ovaj tečaj bio ključan faktor u pisanju i pripremanju za projekt. Naglasak je na učenju novih alata koji učenicima s posebnim potrebama olakšavaju učenje, radu na odnosima s ostalim vršnjacima i učiteljima, stvaranju inkluzivne prijateljske sredine, uključivanju članova obitelji u učenje, razvijanju novih pedagoških i komunikacijskih vještina te osvještavanju vlastitog utjecaja na život i intelektualni razvoj učenika s teškoćama. Edukacija se provodi metodologijom rada u manjim grupama, igranjem uloga, analizom slučajeva, konzultacijama s voditeljem i sl. Tečaj je namijenjen učiteljicama engleskog i njemačkog jezika.

2. Drugi je tečaj organiziran u Sloveniji, Ljubljani pod organizacijom naziva Primera Group. „Teaching Character: Positive Psychology for Every Teacher“ naziv je tečaja koji polazi od teze da u 21. stoljeću više nije dovoljno učenicima samo prenositi sadržaj, budući da su informacije dostupne u svakom trenu. Učitelji trebaju poticati znatiželju i upornost učenika, poboljšati njihovu angažiranost i postignuća pomažući im da razviju optimizam, prilagodljivost, ojačaju volju i pozitivne emocije (npr.metodom PERMA). Tečaj pruža ideje o integraciji pozitivne psihologije u kurikulum, uči psihološkim alatima koji osnažuju učenike u kontekstu rasprostranjenosti stresa i depresije među mladima. Tečaj je zamišljen kao niz 15 aktivnosti kako bi se pozitivna psihologija integrirala u kurikulum. Kombinira poučavanje, diskusiju, interakciju, individualne i zajedničke vježbe. Sudionici dobivaju priručnike sa sažecima aktivnosti. Tečaj su pohađale stručne suradnice psihologinja i pedagoginja.

3. Treći je tečaj namijenjen informatičarima. Organizator je Information Technology, Training & Consulting Services Ltd,Atena,Grčka. “Digital Storytelling tools & Educational Video Production – Web 3.0” fokusira se na izradi digitalnih sadržaja koji će našim učiteljima informatike pomoći u daljnjem radu s učenicima s teškoćama. To su alati za prezentaciju, istraživanje, suradnju, audio i video materijale, web stranice, pisanje,slike, glazbu, crtanje, kvizove, portfolije, arhiviranje datoteka i sl. Tečaj uključuje i teme o etici i sigurnosti na internetu te općenito naglašava brzinu nastajanja novih tehnologija koju koriste učenici, zbog čega predavač mora pratiti promjene. Na edukaciji se primjenjuju različiti oblici rada: neformalne metode učenja, rad u skupini, individualni rad, iskustveno učenje. Edukacijom se dobivaju i različiti materijali (fotografije, video, evaluacijska izvješća).

4. Četvrti je tečaj pod nazivom „How to use games, team work, peer learning and project method in education“ nizozemskog organizatora Quarter Mediation održan krajem svibnja. Temelji se na primjerima dobre prakse o načinima uključivanja igre, timskog rada (rada u skupini), vršnjačkog učenja i projektne nastave u odgojno-obrazovni proces. Ove se metode kombiniraju s tradicionalnim metodama poučavanja, a namijenjen je učiteljima svih razina i svih predmeta. Svaki je tečaj dodatno prilagođen s obzirom na novitete u edukaciji, profil polaznika te njihove potrebe i ciljeve projekta. Tečaj je namijenjen učiteljicama biologije i fizike.

5. Peti tečaj u organizaciji turske agencije Anatolia Education održan je u Barceloni, Španjolska pod nazivom “ Superteachers of the 21st century“. Tečaj je namijenjen svim profilima učitelja koji su voljni koristiti nove metode, prihvatiti neka nova stajališta te u svoj rad unijeti novinu i svježinu. Voditeljica je pripremila sve vrste aktivnosti te rad na više segmenata koji su potrebni u radu kao što su glazbene, likovne, sportske i projektne radionice. Tečaj su pohađale učiteljice razredne nastave i engleskog jezika.

(www.icv.hr)

1454410764 eu flag erasmus vect pos ampeu logo care logo erasmus suf logo

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content