Objavljen Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Virovitičko-podravske županije u 2023. godini

Objavljen je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Virovitičko-podravske županije u 2023. godini. Naime, Proračunom Virovitičko-podravske županije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Virovitičko-podravsku županiju, radi ispunjenja sljedećih prioriteta i ciljeva:

– Kvalitetna, raznolika i dostupna kulturna ponuda za različite dobne i društvene skupine

– Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Županije

– Stabilnost i razvoj kulturnog sektora Županije te kontinuitet programa

– Doprinos prezentaciji, popularizaciji i razvoju pojedine kulturno-umjetničke djelatnosti ili područja

– Poticanje razvoja kulturnih navika, privlačenje novih publika i produbljenja odnosa s postojećom publikom

– Poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te afirmacija hrvatskih i osobito zagrebačkih autorica i autora

– Poticanje kulturnog amaterizma i izravnog sudjelovanja građana u kreiranju kulturnih sadržaja

– Poticanje povezivanja, suradnje i razmjene s drugim gradovima i promicanje zagrebačkog umjetničkog stvaralaštva i kulturnih praksi, u Hrvatskoj i inozemstvu

– Upoznavanje javnosti s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi drugih gradova, u Hrvatskoj i inozemstvu

– Promicanje kulturne raznolikosti i uključivosti te zadovoljavanje kulturnih potreba različitih manjina, marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina

– Poticanje svih oblika dugotrajne suradnje između aktera kulturnog sektora (osobito između javnog i civilnog sektora), intersektorske suradnje te međugradske i međunarodne suradnje

U Program javnih potreba u kulturi Virovitičko-podravske županije za 2023., sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te ocjeni izvršenja dosadašnjih ugovorenih obveza korisnika prema Virovitičko-podravskoj županiji, uvrstit će se jednokratni, jednogodišnji i višegodišnji programi i projekti.

Prijave se podnose 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, dostupni na službenim mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr i u Upravnom odjelu za obrazovanje i demografiju, Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1. Više o ovom javnom pozivu s pripadajućim obrascima možete vidjeti OVDJE

 (www.vpz.hr, foto: ilustracija, M. Rođak)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content