Sve što trebate znati o osiguranju vozila

Osiguranje od auto odgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila i predstavlja vrstu obaveznog osiguranja kojom se vlasnik, ovlašteni korisnik, suvlasnik motornog vozila osigurava od odgovornosti za štetu koju, upotrebom motornog vozila, pričini trećim osobama.

Ako pretrpite bilo kakvu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) od motornog vozila (putničko i teretno vozilo, autobus, tramvaj, priključno vozilo, motocikl itd.), imate pravo na naknadu štete od osiguravajućeg društva kod kojeg je to vozilo bilo osigurano.

Vodite računa da ne izgubite prava iz police auto odgovornosti

  • koristite motorno vozilo u skladu s njegovom namjenom
  • upravljajte samo motornim vozilom za koje posjedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije
  • ne sjedajte za upravljač motornog vozila ako vam je oduzeta vozačka dozvola, ili vam je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom
  • ne upravljajte motornim vozilom pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava
  • ne zaboravite da svaku namjerno prouzročenu štetu snosite sami
  • ne upravljajte motornim vozilom koje je tehnički neispravno
  • ne napuštajte mjesto događaja poslije prometne nesreće ako niste dali svoje osobne i podatke o osiguranju.

Zelena karta ili zeleni karton je dokument koje osiguravajuće društvo izdaje osiguraniku u trenutku sklapanja obveznog auto osiguranja. Tim bi dokumentom, u slučaju da je osiguranik imao nesreću u inozemstvu, osiguranik dokazao da posjeduje obavezno auto osiguranje, te da će u slučaju da je osiguranik odgovoran za štetu koja je prouzročena njegov osiguranik istu štetu i isplatiti.

Tako je bilo nekada, danas je situacija značajno drukčija. Naime, Hrvatska i Hrvatsko udruženje osiguravatelja – HUO kao dio država članica Sustava zelene karte koji uključuje ukupno 48 država (sve EU zemlje), a od kojih je 33 odlučilo na temelju međusobnog da  motornim vozilima koji putuju u inozemstvo, imanje valjanje registarske vozile je dovoljan dokaz da je vozilo osigurano. U tih 33 države uključene su sve EU zemlje te Srbija, Norveška, Švicarska, Island i Andora.

Auto osiguranje ne pokrivena šteta na vlastitom vozilu. Ovakve štete pokriva kasko osiguranje koje nije obavezno. S kasko osiguranjem, čak i ako vi skrivite nesreću, imate pravo na to da vam osiguravatelj podmiri nastalu štetu. Osim materijalnih šteta i mnogi drugi rizici su pokriveni.

Polica punog kasko osiguranja pokriva rizike prometne nesreće, krađe, tuče, požara, eksplozije, manifestacija i demonstracija, razbojstava itd. Dok polica djelomičnog kasko osiguranja pokriva dio rizika iz punog kaska. Premija police djelomičnog kasko osiguranja je niža od punog, a moguće je ugovaranje 4 kombinacije djelomičnog kasko osiguranja.

Koliko ćete platiti premiju kasko osiguranja za svoj automobil ovisi o dobi osiguranika, marki i cijeni vozila, snazi motora, starosti vozila, ugovorenom broju rata plaćanja premije te ugovorenoj franšizi.

Europski izvještaj o prometnoj nezgodi je standardan obrazac koji se koristi u cijeloj Europi i valjan je umjesto policijskog izvještaja u slučaju manjih materijalnih šteta u prometnim nezgodama gdje nema povrijeđenih osoba, a gdje su se sudionici suglasili o odgovornosti za nastanak nezgode.

Bonus-malus sustav predstavlja utvrđivanje visine premije osiguranja od auto odgovornosti određenog vozila primjenom odgovarajućeg premijskog stupnja, u ovisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu osiguranja za to vozilo, a za koju je on odgovoran.

Bonus predstavlja umanjenje osnovne premije osiguranja od auto odgovornosti (AO), ako u periodu osiguranja od najmanje jedne godine nije bilo šteta.

Malus predstavlja uvećanje osnovne premije ako je bilo prijavljenih šteta u prethodnom periodu. Na ovaj način osiguranik koji u prethodnom periodu nije imao štete, prilikom zaključenja osiguranja može očekivati umanjenje premije osiguranja, odnosno osiguranik koji je u prethodnom periodu imao štete može očekivati uvećanje premije osiguranja.

Pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stupnja bonus-malus sustava odnosi se samo na vlasnika vozila. Promjenom vozila ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus, jer se ono veže za vlasnika.

(promo)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content