OPĆINA ČAĐAVICA Održana 13. sjednica Općinskog vijeća: Usvojene sve točke dnevnog reda

Općinsko vijeće Općine Čađavica u ponedjeljak, 12. lipnja u prostorima Općine održalo je svoju 13. sjednicu.

Na sjednici, kojom je predsjedao Josip Piskać, razmatralo se po dolje navedenim točkama dnevnog reda te su usvojene sljedeće Odluke:

1. zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,

2. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna proračuna Općine Čađavica za 2022. godinu,

3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2023. godinu,

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čađavica ostvarenog u 2022. godini,

5. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Čađavica,

6. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Čađavica,

7. Odluka o davanju poticajne nagrade liječniku opće/obiteljske prakse i stomatologu u Općini Čađavica,

8. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Čađavica,

9. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Čađavica,

10. Odluka o prihvaćanju zamolbe za darovanje nekretnine u korist Općine Čađavica,

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju prostorija mjesnih domova na području Općine Čađavica,

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odlukeo visini naknade za grobljanske usluge,

13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta,

14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Čađavica za 2022. godinu,

15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stručnom nadzoru proljetnog dijela sustavne preventivne deratizacije za 2023. godinu,

16. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Čađavica povodom obilježavanja Dana Općine Čađavica 29. lipnja 2023. godine,

17. Odluka povodom zamolbe Sportske udruge Zvonimirovac,

18. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za projekt “Izgradnja rekreacijskog igrališta”.

(Općina Čađavica)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content