Od 2024. na snazi novi Pravilnik o kupoprodaji građevinskog zemljišta za nove investicije u poduzetničkim zonama grada Virovitice

Program de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama grada Virovitice, kao i Pravilnik o kupoprodaji građevinskog zemljišta temeljem Programa de minimis potpora, na snazi su do kraja 2023. godine. Slijedom navedenog, gradski vijećnici su na 23. sjednici Gradskog vijeća usvojili novi Program de minimis potpora, kao i novi Pravilnik za razdoblje 2024.-2026.

U odnosu na trenutno važeći Pravilnik, novi donosi nekoliko novina u pogledu kriterija:

  • zadržavanje postojećeg broja zaposlenih 3 godine od dana dobivene olakšice (prema trenutno važećem Pravilniku je 5 godina)
  • preseljenje tvrtke s lokacije iz grada Virovitice u poduzetničke zone smanjuje kupoprodajnu cijenu zemljišta za 20%
  • proširenje djelatnosti uz postojeću investiciju u poduzetničkoj zoni smanjuje kupoprodajnu cijenu zemljišta za 20%, a odnosi se na investitore koji su izvršili projekt ulaganja i opravdali korištenje ranije dobivene potpore u poduzetničkoj zoni
  • broj novootvorenih radnih mjesta u kategoriji od 10 do 30 radnih mjesta (prema trenutno važećem Pravilniku je od 20-30 radnih mjesta) smanjuje kupoprodajnu cijenu zemljišta za 10%
  • skupina prioritetne djelatnosti određuje se prema podacima iz izvoda sudskog, odnosno obrtnog registra i izjavi investitora o djelatnosti koja će se obavljati u novoizgrađenom objektu planirane investicije (prema trenutno važećem Pravilniku priznavala se samo osnovna djelatnost)
  • rokovi za izgradnju određuju se na tri godine (prema trenutno važećem Pravilniku dvije godine)
  • otuđenje kupljene nekretnine ili nekog njezinog dijela zabranjeno je 3 godine od dana ishođenja uporabne dozvole za objekt (prema trenutno važećem Pravilniku je 5 godina).

Program de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama Grada Virovitice za 2024-2026. godinu

Pravilnik o kupoprodaji građevinskog zemljišta temeljem Programa de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama Grada Virovitice za 2024-2026. godinu

(virovitica.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content