Danas obilježavamo Međunarodni dan šuma: Ovogodišnja tema je “Šume i inovacija, nova rješenja za bolji svijet”

Svake godine na prvi dan proljeća, 21. ožujka, obilježava se Međunarodni dan šuma (International Day of Forests). Obilježavanje dana šuma započelo je inicijativom Europske poljoprivredne konfederacije 1971. godine, a skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 21. ožujak Međunarodnim danom šuma. Organizatori su Forum Ujedinjenih naroda za šume i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO). Svake godine Međunarodni dan šuma obilježava se jednom od tema kojom se želi naglasiti važnost šuma, a tema 2024. godine je: “Šume i inovacije: Nova rješenja za bolji svijet”.

Ključne poruke ovogodišnje teme su da uz pomoć tehnologije i inovacija možemo poboljšati gospodarenje šumama, spriječiti njihovu degradaciju, očuvati bioraznolikost i skladištenje ugljika. Inovativni pristupi uključuju obnovu šuma i sadnju drveća na degradiranom zemljištu, dok istraživanja i znanost pomiču granice onoga što možemo učiniti s drvetom i drugim šumskim proizvodima u smjeru stvaranja alternativa neodrživim materijalima kao što su beton, čelik, plastika i sintetička vlakna.

Važno je podići svijest o održivom gospodarenju šumama i korištenju njenih resursa kako bi bili što jači u borbi protiv klimatskih promjena jer šumskih površina je sve manje. Šume su ugrožene požarima, sušom, krčenjem šuma, a ovaj dan daje nam priliku da se svi upoznaju sa potrebom zaštite šuma na svojem području. Kako bi smo očuvali prirodu i zdrave ekosustave te usluge koje nam pružaju, Europska komisija je donijela Zeleni plan i Strategiju za zaštitu bioraznolikosti do 2030. godine, obvezujući se kvalitativno i kvantitativno unaprijediti šumske ekosustave kao i obnovu prirode.

Virovitičko-podravska županija je bogata sa šumama. Od ukupne površine županije (2.022,03 km²) 32% otpada na šume. S južne strane omeđena je Bilogorom, Papukom i Krdijom, s na sjevernom djelu Dravom. Na ovom području nalaze se važne prirodne vrijednosti poput Posebnog rezervata šumske vegetacije – Sekulinačke planine, te poplavne šume rijeke Drave koje su sastavni dio Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav pod zaštitom UNESCO-a.

(virovitica-nature.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content