Općina Crnac objavila Javni poziv za iskaz interesa za krajnje korisnike projekta “Općina Crnac Zaželi faza 4 – Niste sami”

Na temelju članka 54. Statuta Općine Crnac („Službeni glasnik Općine Crnac“ br. 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21.), a u svezi sa Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine (dalje u tekstu: Odluka) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: SF.3.4.11.01.0261 od 3.4.2024. godine za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije, općinski načelnik Općine Crnac, objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za krajnje korisnike projekta “Općina Crnac Zaželi faza 4 – Niste sami” (SF.3.4.11.01.0261).

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju Općini Crnac odobrena su bespovratna sredstava za provedbu projekta OPĆINA CRNAC ZAŽELI FAZA 4 – NISTE SAMI (SF.3.4.11.01.0261) (dalje u tekstu: projekt). Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama (65 i više godina) u svakodnevnom životu i to kroz obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnosti sudjelovanja u projektu u kojem će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
  • Koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:
  • za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • a koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka,  organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
  1. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

Pozivaju se zainteresirane osobe koje zadovoljavaju navedene uvjete i žele primati uslugu  potpore i podrške starijim osobama na  podnošenje prijava za iskaz interesa za uključivanje u predmetni projekt.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

2. Izjavu o broju članova kućanstva (na propisanom obrascu, javno objavljenom uz Javni poziv)

3. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

4. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave *(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva)

5. Preslika Rješenje o utvrđenom invaliditetu

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 09.04.2024. do popunjenosti (60 korisnika).

Prijave se mogu podnositi cijelo vrijeme trajanja provedbe projekta OPĆINA CRNAC ZAŽELI FAZA 4 – NISTE SAMI (SF.3.4.11.01.0261), odnosno do 3. travnja 2027. godine, kako bi se tijekom provedbe projekta prijavitelji mogli naknadno uključivati u projekt, ako se za to ukaže mogućnost.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili osobno predati na adresi (radnim danom od 7 do 15sati) Općina Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac ili putem e-mail adrese: [email protected]

Dodatne informacije vezane uz projekt možete dobiti putem telefona 033/683-072 ili putem e-mail adrese [email protected]

Potrebne obrasce je moguće preuzeti na internetskim stranicama Općine Crnac www.opcina-crnac.hr  i u prostorijama Općine crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac.

(www.icv.hr, opcina-crnac.hr)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content