Postupak nove katastarske izmjere: Javna tribina u četvrtak, 23. svibnja u Društvenom domu u Milanovcu

Na dijelovima katastarskih općina Virovitica, Virovitica-Grad, Rezovac, a što u naravi predstavlja naselje Milanovac, počinje postupak nove katastarske izmjere.

Ugovor o poslovima nove izmjere sklopila je Zajednica ponuditelja Metra d.o.o., Geo-Gauss d.o.o. i Geomatika d.o.o. sklopila je ugovor s Državnom geodetskom upravom.

Pozivaju se stoga svi nositelji prava (vlasnici, posjednici, izvanknjižni vlasnici) na zemljištima obuhvaćenim novom katastarskom izmjerom na javnu tribinu koja će se održati u četvrtak, 23. svibnja, s početkom u 19 sati, u Društvenom domu u Milanovcu. Tribina će se održati sa svrhom upoznavanja javnosti s novom izmjerom.

Pogodnosti koje pruža nova katastarska izmjera su trajno rješavanje pitanja granica vlasništva, razvrgnuće suvlasničkih odnosa te legalizacija neevidentiranih dogovornih nagodbi, zamjene, kupoprodaje, nasljeđivanja i sl., raščišćavanje i prijenos, odnosno registracija prava vlasništva (na sebe, djecu ili treće osobe).

Važne informacije

  • Prije početka terenske izmjere obaveza je nositelja prava omogućiti pristup međama zemljišta na kojemu imaju pravo vlasništva ili druga prava ili kojima upravljaju (upravitelji općih, javnih i drugih dobara) i sa susjednim nositeljima prava definirati točan tijek međe koji će se obilježiti trajnim oznakama ukoliko nije obilježen na terenu. Nositelji prava na zemljištu kojima su osobni podaci (ime, prezime, adresa) evidentirani u katastru ili zemljišnoj knjizi će pisanim putem biti pozvani na obilježivanje granica zemljišta. Ostale nositelje prava koji nisu upisani ili su im podaci neispravno navedeni (adresa), molimo da se jave na telefon: +38598795465 ili email: [email protected]
  • Međe i druge granice katastarskih čestica koje čine jasno raspoznatljive lomne točke (zgrada, zid, ograda i sl.), nije potrebno obilježavati. Također, prije termina terenskog uviđaja uklonite raslinje koje ometa pristup do lomnih točaka međa katastarske čestice. Ako vlasnik nije u mogućnosti odazvati se pozivu, na obilježavanje može doći i netko iz njegove obitelji ili druga osoba koja mora znati OIB vlasnika, adresu prebivališta i broj telefona te mora poznavati detalje o katastarskoj čestici na čijoj izmjeri sudjeluje.
  • Informacije o novoj izmjeri nalaze se i na službenoj stranici višegodišnjeg programa katastarskih izmjera: www.visegodisnjiprogram.dgu.hr
  • Za sve dodatne informacije možete se javiti na dolje navedeni kontakt broj ili adresu elektroničke pošte. Telefon: +38598795465, Email: [email protected]

(virovitica.hr)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content