Impressum

Informativni centar Virovitica d.o.o.

OIB: 011 567 455 23

Direktor – Robert Cenger – direktor@icv.hr

Adresa 33000 Virovitica, Ferde Rusana 1/9

Žiroračun Slatinska banka d.d. – IBAN: HR4024120091131006789

Telefon: centrala 033/740-000

Računovodstvo: 033/740-000, Gorana Puklavec – gorana@icv.hr, Ivana Rođak – racun@icv.hr

Marketing: marketing@icv.hr

Urednica Virovitičkog lista: Marija Lovrenc – marija@icv.hr, list@icv.hr

Urednica ICV radija: Marija Lovrenc – marija@icv.hr

Urednica portala www.icv.hr: Mirjana Paradinović – mirjana@icv.hr

Novinari: Marija Lovrenc, Bruno Sokele, Željka Đaković Leš, Mirjana Paradinović, Mario Šolc, Vladimir Grgurić, Dragutin Fišli, Tin Szabo, Ena Aragović, Matej Rajnović, Tihomila Jovanović, Ivana Vidas, Iva Barčan

Lektura: Renata Turković-Kasumović – lektura@icv.hr

Grafička obrada: Martina Moslavac – novine@icv.hr

Informatika, DizajnICV, foto: Matija Rođak – matija@icv.hr, usluge@icv.hr

Virovitički list izlazi četvrtkom. Godišnja pretplata 290 kn (Virovitica) – 350kn (izvan Virovitice), inozemstvo 750 kn

Natječaji, javne prodaje i sl. po posebnom cjeniku. Tisak Tiskara Zagreb d.d.

Društvo je upisano u Trgovački sud u Bjelovaru pod MBS: 010018533 i upisan je temeljni kapital u iznosu od 1.385.600,00 kuna.