Impressum

Informativni centar Virovitica d.o.o.

OIB: 011 567 455 23

Direktor – Robert Cenger – direktor@icv.hr

Adresa 33000 Virovitica, Ferde Rusana 1/9

Žiroračun Addiko Bank d.d. – IBAN: HR51 2500 0091 1021 3021 4

Telefoni: centrala 033/740-000, fax 033/740-004

Računovodstvo: 033/740-000, Gorana Puklavec – gorana@icv.hr, Ivana Rođak – racun@icv.hr

Marketing: 033/740-007, marketing@icv.hr

Urednica Virovitičkog lista: Marija Lovrenc – marija@icv.hr, list@icv.hr

Urednica Radija Virovitice – Blaženka Grdenić – blazenka@icv.hr

Novinari: Marija Lovrenc, Zlatko Ciprijanović, Bruno Sokele, Željka Đaković Leš, Mirjana Lukačić, Mario Šolc, Vladimir Grgurić, Dragutin Fišli

Lektura Renata Turković-Kasumović – lektura@icv.hr

Grafička obrada: Martina Moslavac – novine@icv.hr

Informatika, DizajnICV, foto: Matija Rođak – matija@icv.hr, usluge@icv.hr

Virovitički list izlazi četvrtkom. Godišnja pretplata 250 kn, inozemstvo 750 kn.

Natječaji, javne prodaje i sl. po posebnom cjeniku. Tisak Tiskara Zagreb d.d.

Društvo je upisano u Trgovački sud u Bjelovaru pod MBS: 010018533 i upisan je temeljni kapital u iznosu od 1.385.600,00 kuna.