Impressum

Informativni centar Virovitica d.o.o.

OIB: 011 567 455 23

Direktor – Robert Cenger[email protected]

Adresa 33000 Virovitica, Ferde Rusana 1/9

Žiroračun Slatinska banka d.d. – IBAN: HR4024120091131006789

Telefon: centrala 033/740-000

Računovodstvo: 033/740-000, Gorana Puklavec[email protected], Ivana Rođak[email protected]

Marketing: Tomislav Maloča, Ivana Vidas – [email protected]

Urednica Virovitičkog lista: Marija Lovrenc[email protected], [email protected]

Urednica ICV radija: Ivana Vidas [email protected]

Urednica portala www.icv.hr: Mirjana Paradinović [email protected]

Novinari: Marija Lovrenc, Bruno Sokele, Željka Đaković Leš, Mirjana Paradinović, Mario Šolc, Vladimir Grgurić, Dragutin Fišli, Tin Szabo, Matej Rajnović, Tihomila Jovanović, Iva Barčan

Lektura: Renata Turković-Kasumović [email protected]

Grafička obrada: Martina Moslavac[email protected]

Virovitički list izlazi četvrtkom

Natječaji, javne prodaje i sl. po posebnom cjeniku. Tisak Tiskara Zagreb d.d.

Društvo je upisano u Trgovački sud u Bjelovaru pod MBS: 010018533 i upisan je temeljni kapital u iznosu od 183.953,37 eura.