Impressum

Informativni centar Virovitica d.o.o.

OIB: 011 567 455 23

Direktor – Siniša Palm

Adresa 33000 Virovitica, Ferde Rusana 1/9

Žiroračun Addiko Bank d.d. – IBAN: HR51 2500 0091 1021 3021 4

Telefoni: centrala 033/740-000, fax 033/740-004

Računovodstvo: 033/740-000, Gorana Puklavec – gorana@icv.hr, Ivana Rođak – racun@icv.hr

Marketing: Hana Đakić033/740-007, marketing@icv.hr

Novinari: Zlatko Ciprijanović, Bruno Sokele, Vedran Lesić, Željka Đaković, Blaženka Grdenić

Lektura Renata Turković-Kasumović 033/740-016

Grafička obrada Martina Moslavac 033/740-010, novine@icv.hr

Informatika, DizajnICV Matija Rođak – usluge@icv.hr

Virovitički list izlazi četvrtkom. Godišnja pretplata 350 kn, za inozemstvo 1050 kn.

Natječaji, javne prodaje i sl. po posebnom cjeniku. Tisak Glas Slavonije d.d.

Društvo je upisano u Trgovački sud u Bjelovaru pod MBS: 010018533 i upisan je temeljni kapital u iznosu od 1.385.600,00 kuna.