Uputa o načinu provođenja Odluke o financiranju prijevoza redovitih učenika SŠ u razdoblju siječanj – ožujak 2016.

Ovom Uputom priopisuje se način provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj – ožujak 2016. godine (Narodne novine, broj 140/15).

Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza ostvaruje učenik koji je u školskoj godini 2015./2016. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske ako kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog javnog prijevoza (autobus i vlak), a kojima je udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole/praktične nastave i vježbite stručne prakse iznosi više od 5 kilometara.

Učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda koji su u prethodnom razdoblju razdoblju ostvarivali prava na temelju Odluke Vlade, to pravo ostvaruju i u razdoblju siječanj – ožujak 2016. godine te im ne treba izdavati potvrde. Učenici koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, radi moguće promjene statusa u razdoblju siječanj – ožujak 2016. godine, moraju imati nove potvrde 100%.

Ako pojedini učenici u prethodnom razdoblju nisu koristili pravo iz Odluke Vlade ili je došlo do promjene prebivališta/boravišta ili prijevoznika, škola je dužna izdati i ovjeriti potvrdu 75%, odnosno potvrdu 100%. Također u svrhu poboljšanja sustava kontrola, osnivači škola u razdoblju siječanj – ožujak 2016. godine, mogu od škola zatražiti izdavanje novih potvrda za sve učenike.

Podaci o prijevozu učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje unosit će se u e-Maticu. Ministarstvo će osnivačima i školama naknadno dostaviti upute o unosu podataka, koje će biti objavljene i na stranici www.skole.hr.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednijih škola u razdoblju siječanj – ožujak 2016. godine (preuzmi)

Uputa o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj – ožujak 2016. godine (preuzmi)

(www.vpz.hr)