Poziv građanima da u cilju zaštite okoliša otpad ne bacaju više na divlja odlagališta

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te Odluci o Programu gospodarenjem otpadom koji je donesen za razdoblje 2014.-2020. godina Grad Virovitica donio je prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada.

Naime temeljem Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2015. godini utvrđene su lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprečavanja odbacivanja otpada, a to su potencijalna odlagališta otpada u Rezovcu, Svetom Đurđu, Golom Brdu i Jasenašu, otpadom onečišćeno tlo na Klizištu Jasenaški put te potencijalna odlagališta u Ličkoj i Bečkoj ulici u Virovitici.

Uz učestalu kontrolu navedenih lokacija putem komunalnog redarstva, postavit će se i znakovi o zabrani daljnjeg odbacivanja otpada, a s tim u vezi pozivamo i građane da anonimno putem besplatnog telefonskog broja Komunalnog info centra 0800-9995 prijave nepropisno odbacivanje otpada.
S obzirom da komunalna tvrtka Flora Vtc besplatno odvozi glomazan otpad koji se nađe u domaćinstvima, postavlja se pitanje zašto neodgovorni pojedinci i dalje takav otpad odlažu na divljim odlagalištima.
– Flora Vtc ima besplatan Call centar na koji ih se može pozvati za odvoz otpada, pored toga Flora je građanima podijelila i naljepnice, koje su također poziv na odvoz otpada, a na Gradskom odlagalištu postoje deponiji u koje se mogu odlagati razni otpadi. Ovdje je važno napomenuti da je Grad u prošloj godini dobio građevinske dozvole za izgradnju dvaju reciklažnih dvorišta od kojih će se jedno graditi na postojećem odlagalištu otpada, a drugo u Industrijskoj zoni pored nekadašnjeg Vatrogasnog centra.
Stoga će građani ubuduće takve vrste otpada moći odlagati u tim reciklažnim dvorištima, a sve ih još jednom pozivam da u cilju zaštite i očuvanja okoliša, pogotovo podzemlja koje je na našem području bogato izvorima vode, ne onečišćuju okoliš i otpad ne bacaju više na divlja odlagališta rekao je na ovu temu privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice Marijo Klement.

(www.virovitica.hr)